Zašto IT u Win-u?

Centar za usavršavanje Win je specijalizovan za edukaciju iz oblasti informacionih tehnologija. Obuke su usaglašene sa stepenom razvoja informacionih tehnologija, savremenih veb servisa, internet marketinga, savremenih menadžerskih pristupa i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja iz ovih oblasti u poslovnim sistemima.
Obuke omogućavaju sticanje znanja neophodnih za rešavanje realnih problema koja se odnose na razumevanje, instalaciju, projektovanje, nabavku, prodaju i organizaciju IT poslova jedne organizacije.
Pored toga, uz znanja projektovanja i izrade savremenih veb sajtova i uz znanja na koji način funkcionišu društvene (socijalne) mreže i “cloud” računarstvo polaznik je pripremljen da na najbolji način organizuje Internet marketing i da na savremen način unapredi poslovanje organizacije.
Proizvod ovih obuka informaciono tehnološkog programa čine stručnjaci koji su u stanju da podrže poslovanje organizacije, odnosno odluke koje se zasnivaju na korišćenju svih raspoloživih i ažurnih informacija. Osnovu za to čini intenzivna analiza podataka, upotreba sistema za podršku u odlučivanju, poslovno izveštavanje i ostali principi koji se u poslednje vreme grupišu pod terminom “big data”.

Realizacija

Obuke koje će se održati uživo. U zavisnosti od potreba obuke je moguće organizovati u Vašim ili našim prostorijama. Win raspolaže sa učionicama kapaciteta 60 polaznika po grupi.

Obuke koje će se održati on-line upotrebom platformi Microsoft Teams ili Google Meet. Svaki polaznik dobija besplatni pristup navedenim platformama tokom obuke.

Obuka prilagođena željama i potrebama klijenta.