Microsoft Certified
Azure Solutions Architect Expert
- AZ 305 -
Microsoft Certified: Azure Fundamentals badge image. Issued by Microsoft

Početak obuke

USKORO!

Broj časova

8 dana po 4 časa

Cena obuke

650 EUR + PDV

Opis obuke

Kao Microsoft Azure arhitekta rešenja, posedujete stručnost u dizajniranju cloud i hibridnih rešenja koja se izvršavaju na Azure-u, uključujući:

 • Računarstvo (Compute)
 • Mrežu (Network)
 • Skladište (Storage)
 • Praćenje (Monitoring)
 • Sigurnost (Security)
 

Vaše odgovornosti u ovoj ulozi obuhvataju savetovanje zainteresovanih strana i prevodjenje poslovnih zahteva u dizajne za Azure rešenja koja se uklapaju u Azure Well-Architected Framework i Cloud Adoption Framework for Azure. U ovoj ulozi implementirate rešenja na Azure-u u saradnji sa različitim drugim ulogama, uključujući:

 • Developeri
 • Administratori
 • Inženjeri za sigurnost
 • Inženjeri za podatke
 

Kao kandidat za ovaj ispit, trebalo bi da imate napredno iskustvo i znanje o IT operacijama, uključujući mrežno povezivanje, virtualizaciju, identitet, sigurnost, kontinuitet poslovanja, oporavak od katastrofe, platforme za podatke i upravljanje. Trebalo bi da upravljate kako odluke u svakoj od ovih oblasti utiču na ukupno rešenje. Takođe, trebalo bi da imate iskustvo sa:

 • Azure administracijom
 • Razvojem na Azure-u
 • DevOps procesima

Realizacija obuke

Obuka Microsoft Azure Solutions Architect Expert je podeljena u osam nastavnih dana po četiri časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

 • Preduslovi za dizajn Microsoft Azure arhitekture
 • Dizajnirati rešenja za identitet, upravljanje i monitoring
 • Dizajnirati rešenja za kontinuitet poslovanja
 • Dizajnirati rešenja za skladištenje podataka
 • Dizajnirati rešenja za infrastrukturu
 • Izgraditi odlična rešenja sa Microsoft Azure Well-Architected Framework-om
 • Ubrazati usvajanje cloud tehnologije sa Microsoft Cloud Adoption Framework-om za Azure

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.