Prijava za obuku

Molimo Vas da popunite formular za prijavu za obuku.

Molimo Vas da unesete ispravno broj telefona, bez razmaka, crtica, kosih crta, tačaka itd.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.