Profil instruktora: prof. dr Marko Šarac

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  msarac@centerwin.com

Pozicija: Redovni profesor, Šef računarskog centra Univerziteta Singidunum

 

Preuzmi detaljnu biografiju

Biografija predavača

Prof. dr Marko Šarac je redovni profesor Univerziteta Singidunum i učestvuje u realizaciji više akademskih predmeta iz oblasti Informatike i računarstva na osnovnim, master i doktorskim studijama. Pored akademske karijere poseduje i više industrijskih sertifikata kompanija Microsoft, Cisco, Mikrotik, Juniper, Oracle, Google, Palo Alto. Takođe je aktivan na domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. Na univerzitetu je angažovan na poziciji šefa univerzitetskog računarskog centra.

Licence i sertifikati