Profil instruktora: doc. dr Miloš Mravik

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  mmravik@centerwin.com

Pozicija:  Senior Server/Network/System Infrastructure Engineer na Univerzitetu Singidunum, Rukovodilac i osnivač Center Win-a

 

Preuzmi detaljnu biografiju

Biografija predavača

Doc. dr Miloš Mravik je inženjer infrastrukture sa preko šest godina iskustva u oblasti sistemske administracije, implementacije, projektovanja i podrške savremenim tehnologijama. Detaljno tehničko razumevanje Microsoft-ovih rešenja i tehnologija, u rasponu od Server i Desktop OS i Cloud tehnologija. Student doktorskih studija u oblasti Sistemi napredne zaštite.
Poseduje mnogobrojne sertifikate kompanija Microsoft, Cisco i Juniper. Svi sertifikati su vidljivi unutar sekcije “Licence i sertifikati”.
Administrator PearsonVUE akademije na Univerzitetu Singidunum.

Veštine
Klaud tehnologije:

 • Azure (IaaS/PaaS, Windows Virtual Desktop, Windows and Exchange Servers, Intune, Security and Networking), Microsoft Exchange Server, Microsoft Office 365 Administration
 

Serverska infrastruktura:

 • IBM, HP and DELL servers (Instalacija, Implementacija, Konfiguracija, Praćenje, Upravljanje, RAID, Firmware)
 

Virtualizacione platforme:

 • Microsoft Hyper-V (Instalacija, Implementacija, Konfiguracija, Administracija), VirtualBox (Instalacija, Implementacija, Konfiguracija, Administracija)
 

Mrežni uređaji (ruteri i svičevi):

 • Cisco (Instalacija, Konfiguracija, CLI i GUI upravljanje), Mikrotik (Instalacija, Konfiguracija, CLI i GUI upravljanje), Juniper and Ubiquity (Konfiguracija)
 

Server OS:

 • Microsoft Windows Server 2003(R2), 2008(R2), 2012(R2), 2016, 2019, 2022 (Instalacija, Implementacija, Upravljanje) – ADDS, DNS, DHCP, WEB (IIS), VPN, RDS, WDS, WSUS, File i Storage Serv., Print Serv., itd.
 

Klijent OS:

 • Microsoft Windows XP, 7, 8.1, 10 i 11 (Instalacija, Implementacija, Konfiguracija, Upravljanje) – Umrežavanje i prateći softveri

  Programski jezici i baze podataka:

  • HTML, CSS, JavaScript, Python, Java, Angular, PHP, Typescripting, Bash scripts, MySQL, NoSQL
   

  CMS softveri:

  • WordPress, Magento

  Licence i sertifikati