Microsoft Access
- osnovni nivo -

Microsoft Access predstavlja jedan od najpopularnijih softvera na svetu.

 

Početak obuke

USKORO!

Broj časova

5 dana po 2 časa

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

Početna obuka korišćenja Microsoft Access namenjen je onima bez prethodnog znanja rada u programima za skladištenje podataka koji žele da nauče osnove korišćenja programa Access.
Osnovni cilj obuke je da se polaznici koji nemaju iskustva u radu sa programima za skladištenje podataka informišu o načinu rada u programu Access, uključujući veštine neophodne za kreiranje nove baze podataka, pravljenje tabela podataka, dizajniranje obrazaca i izveštaja i kreiranje upita.

Ciljevi obuke

 • Da se polaznici upoznaju sa radnim okruženjem programa
 • Da se polaznici poznaju sa kreiranjem novih baza podataka
 • Da se polaznici upoznaju sa upitima
 • Da se polaznici upoznaju sa izveštajima

Realizacija obuke

Obuka Access osnovni nivo je podeljena u pet nastavnih dana po dva časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

 • Upoznavanje radnog prozora i navigacije
 • Rad sa podacima tabele
 • Upiti nad bazom podataka
 • Generisanje izveštaja
 • Dizajniranje relacione baze podataka
 • Deljenje podataka u različitim aplikacijama

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.