Java
- osnovni nivo -

Početak obuke

10. jun 2024.

Broj časova

10 dana po 3 časa

Cena obuke

200 EUR + PDV

Opis obuke

Programski jezik Java je idealan jezik za učenje objektno orijentisanog programiranja. Takođe je jedan od najpopularnijih programskih jezika. Java je jezik sa najbrojnijom zajednicom programera i postoji veliki broj kompanija na domaćem tržištu koje zapošljavaju Java programere.

Ciljevi obuke

Kroz veliki broj praktičnih primera, polaznici će steći polaznu osnovu za dalje bavljenje programiranjem, dok će im stečeno znanje objektno orijentisanog pristupa koristiti u bilo kom programskom jeziku koji se oslanja na ovu paradigmu. Polaznici će steći potrebna znanja za dalje samostalno usavršavanje i samostalni rad na projektima iz oblasti programiranja za koje je potrebno poznavanje objektno orijentisanog programiranja.

Realizacija obuke

Obuka Java osnovni nivo je podeljena u deset nastavnih dana po tri časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

  • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
  • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

  • Koncepti i praktične primene objektno orijentisanog programiranja
  • Osnove programskog jezika Java
  • Rad sa različitim tipovima podataka
  • Rad sa strukturama podataka
  • Privatnost podataka u objektima
  • Rad sa tokovima podataka
  • Razvoj konzolnih aplikacija

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.