WordPress
- napredni nivo -

Početak obuke

USKORO!

Broj časova

7 dana po 2 časa

Cena obuke

200 EUR + PDV

Opis obuke

Ova obuka nadograđuje osnovni nivo WordPress obuke pružanjem srednjeg razumevanja pozadinskih funkcija, kao što su SEO održavanje i funkcije rezervne kopije i oporavka, zajedno sa dodatnim razumevanjem dodataka i načina na koji oni mogu da unaprede trenutni veb sajt.
Nisu potrebne prethodne programerske veštine.

Realizacija obuke

Obuka WordPress napredni nivo je podeljena u sedam nastavnih dana po dva časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

  • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
  • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

  • Obezbeđivanje WordPress sajta
  • Izbor teme
  • Integracija sa društvenim medijima
  • Kreiranje blog sajta drugi deo
  • Kreiranje ostalih sajtova drugi deo

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.