Profil instruktora: Nikola Savanović

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  nsavanovic@centerwin.com

Pozicija:  Saradnik u Računarskom centur na Univerzitetu Singidunum, Asistent na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Sistem administrator u oblasti računarskih mreža i telekomunikacija, kao i njihovoj implementaciji. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa hardverom, računarskom i mrežnom opremom. Poseduje sertifikate Network+, IBM, Microsoft, Cisco, MikroTik. Instruktor Cisco CCNA kursa na akademiji u okviru Univerziteta Singidunum. Učestvuje u administraciji PearsonVue sertifikacije.
Učesnik je na domaćim i međunarodnim projektima, kao i na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama. Student doktorskih studija na Univerzitetu Singidunum u užoj naučnoj oblasti: Napredni sistemi zaštite. Angažovan je kao asistent u nastavi na Fakultetu za informatiku i na Tehničkom fakultetu Univerziteta Singidunum. Saradnik je IT centra Univerziteta Singidunum.

Licence i sertifikati

Credential URL:

https://www.credly.com/badges/34946768-4a4b-49b9-a778-e5e508eddddd/linked_in_profile

Credential URL:

https://www.credly.com/badges/66eaa579-2b33-4b46-80c4-3816309124a7/linked_in_profile