Microsoft Acess
- napredni nivo -

Microsoft Access predstavlja jedan od najpopularnijih softvera na svetu.

 

Početak obuke

USKORO!

Broj časova

7 dana po 2 časa

Cena obuke

200 EUR + PDV

Opis obuke

Na ovoj obuci ćete proširiti svoje znanje o dizajnu relacionih baza podataka, pisati napredne upite, struktuirati postojeće podatke, deliti podatke između aplikacija i prilagođavati izveštaje. Proširivanje znanja o Microsoft Access-u će rezultirati robusnom, funkcionalnom bazom podataka za vaše korisnike.
Da biste osigurali uspeh na ovoj obuci očekuje se od polaznika da poseduje osnovno znanje upotrebe softvera Microsoft Access.

Realizacija obuke

Obuka Access napredni nivo je podeljena u sedam nastavnih dana po dva časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

  • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
  • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

  • Organizovanje baze podataka za potrebe efikasnosti
  • Spajanje tabela
  • Kreiranje naprednih upita
  • Korišćenje naprednih tehnika izveštavanja
  • Primena naprednog dizajna obrazaca
  • Korišćenje validacije podataka
  • Korišćenje makroa za poboljšanje dizajna korisničkog interfejsa
  • Korišćenje naprednog upravljanja bazom podataka

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.