Računarski vid
- computer vision -

Početak obuke

03. jun 2024.

Broj časova

5 dana po 2 časa

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

Obuka Računarski vid (Computer vision) namenjena je onima koji žele da nauče osnove računarskog vida i upoznaju sa osnovnim algoritmima za ovu oblast.
Računarski vid je polje veštačke inteligencije (Artificial intelligence – AI) koje omogućava računarima i sistemima da izvuku značajne informacije iz digitalnih slika, video zapisa i drugih vizuelnih ulaza i preduzmu radnje ili daju preporuke na osnovu tih informacija. Računarski vid omogućava računarima da vide, posmatraju i razumeju.
Osnovni cilj obuke jeste da se polaznici upoznaju sa PyTorch-om, algoritmima za računarski vid, mogućnostima, koristima, praktičnom primenom i problemima iz ove oblasti.

Ciljevi obuke

 • Razumevanje ključnih pojmova računarskog vida
 • Upoznavanje sa različitim algoritmima za računarski vid
 • Upoznavanje sa organizacijom projekta za računarski vid
 • Upoznavanje sa PyTorch-om
 • Davanje praktičnih saveta za obučavanje modela i poboljšanje performansi
 • Upoznavanje sa implementacijom modela za praktičnu primenu

Realizacija obuke

Obuka Računarski vid je podeljena u pet nastavnih dana po dva časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

 • Uvod u računarski vid
 • PyTorch okruženje
 • Obučavanje i evaulacija modela
 • Algoritmi za računarski vid
 • Korišćenje unapred obučenih modela
 • Optimizacija hiperparametara
 • Implementacija modela

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.