Profil instruktora: Timea Bezdan

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  tbezdan@centerwin.com

Pozicija:  Asistent na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Timea Bezdan je student doktorskih studija u oblasti Sistemi napredne zaštite i radi kao asistent na Univerzitetu Singidunum. Oblasti njene ekspertize su Veštačka inteligencija i Optimizacija. Koautor je nekoliko desetina naučnih radova objavljenih u prestižnim međunarodnim časopisima. Timea poseduje višegodišnje iskustvo na različitim menadžerskim pozicijama. Pre započinjanja akademske karijere radila je kao Business Development Manager u najvećem lancu apoteka u Srbiji, u BENU-u.

Licence i sertifikati

Credential URL:

https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r?utm_source=LinkedIn&utm_medium=Certificate&utm_content=Certificate&utm_campaign=Linkedin-Certificate

Credential ID:

68009b8e49a75961e0c6cac5b7b2f65fa389d6bc