Python
- analiza i vizualizacija podataka -

Početak obuke

10. jun 2024.

Broj časova

5 dana po 2 časa

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

Obuka Analiza i vizualizacija podataka u Python-u je namenjen svima koji žele da steknu osnove veštine vizuelizacije, obradu i analizu podataka pomoću programskog jezika Python.
Python je programski jezik koji ima široku primenu i predstavlja jedan od najpopularnijih programskih jezika u svetu.
Osnovni cilj obuke jeste da se polaznici upoznaju sa osnovama Python-a, korišćenje biblioteka za analizu, nauku o podacima i vizualizaciju.

Ciljevi obuke

 • Upoznavanje sa Jupyter notebook-om
 • Upoznavanje sa različitim strukturama podataka
 • Upoznavanje sa bibliotekom NumPy
 • Upoznavanje sa bibliotekom Pandas
 • Upoznavanje sa bibliotekom Matplotlib
 • Davanje korisnih saveta za vizualizaciju podataka

Realizacija obuke

Obuka Python analiza i vizualizacija podataka je podeljena u pet nastavnih dana po dva časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

 • Upoznavanje rada u Jupyter notebook-u
 • Osnove korišćenje Python-a
 • Rad sa različitim tipovima podataka u Python-u
 • Uvod u NumPy biblioteku
 • Manipulacija podataka sa Pandas bibliotekom
 • Vizualizacija podataka

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.