Microsoft Word
- napredni nivo -

Microsoft Word predstavlja jedan od najpopularnijih softvera na svetu.

 

Početak obuke

03. jun 2024.

Broj časova

7 dana po 2 časa

Cena obuke

200 EUR + PDV

Opis obuke

Microsoft Word vam omogućava da uradite mnogo više od jednostavne obrade teksta. Word vam omogućava napredne alate za manipulaciju slikama, funkcije za saradnju, alate za unakrsno referenciranje i povezivanje, obrasce za unos i prikupljanje podataka, sigurnosne funkcije i alate za automatizaciju izrade dokumenata.
Ova obuka je namenjena polaznicima koji žele da koriste napredne mogućnosti u Word-u, uključujući manipulaciju slikama, saradnju i praćenje revizija, unakrsno referenciranje i povezivanje, bezbednost dokumenata, obrasce i automatizaciju procesa putem makroa.
Da biste osigurali uspeh na ovoj obuci očekuje se od polaznika da poseduje osnovno znanje upotrebe softvera Microsoft Word.

Realizacija obuke

Obuka Word napredni nivo je podeljena u sedam nastavnih dana po dva časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

  • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
  • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

  • Manipulisanje slikama
  • Koriščenje prilagođenih grafičkih elemenata
  • Rad sa dokumentima
  • Dodavanje referenci i veza dokumenata
  • Obezbeđivanje dokumenta
  • Korišćenje obrazaca za upravljanje sadržajem
  • Automatizacija zadataka upotrebom makroa

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.