Microsoft Azure AI Fundamentals

Početak obuke

USKORO!

Broj časova

2 dana po 4 časa

Cena obuke

USKORO!

Opis obuke

Ovaj kurs predstavlja ulaznu tačku u svet veštačke inteligencije korišćenjem Microsoftovih rešenja zasnovanih na oblaku, kao što su Azure Machine Learning i Azure Cognitive Services. Imatećete priliku da naučite i iskusite prvi put kako da obučavate i isporučujete modele mašinskog učenja i koristite Azure Cognitive Services za tipične zadatke veštačke inteligencije kao što su Računarska vizija, Obrada prirodnog jezika i Konverzacijska veštačka inteligencija.

Realizacija obuke

Obuka Microsoft Azure AI Fundamentals je podeljena u dva nastavna dana po 4 časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

  • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
  • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

  • Uvod u svet veštačke inteligencije
  • Uvod u veštačku inteligenciju upotrebom Azure-a
  • AI i ML Core koncepti (upoznavanje ključnih termina i koncepata koji se odnose na AI i ML)
  • Mašinsko učenje (ML) (obučavanje i ocenjivanje modela koristeći Azure Machine Learning, koristeći njegove sposobnosi za automatsko mašinsko učenje, upotreba Azure Machine Learning dizajnera)
  • Computer Vision (upotreba Azure Cognitive Services za obradu ključnih opterećena u računarskoj viziji, detekcija objekata, klasifikacija slika, detekcija lica, analiza teksta i obrada obrazaca)
  • Obrada prirodnog jezika (analiziranje teksta i govora radi utvrđivanja namera, prevođenje teksta i govora između različitih jezika)
  • Conversational AI (kreiranje bae znanja u formatu pitanja i odgovora i kreiranje robota baziranog na bazi znanja)
  • Nakon svake oblasti polaznicima će biti kreirani testovi provere znanja

USKORO!

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.