Python
- osnovni nivo -

Početak obuke

10. jun 2024.

Broj časova

10 dana po 3 časa

Cena obuke

200 EUR + PDV

Opis obuke

Na ovoj obuci polaznici će naučiti kako Python funkcioniše, kako da rade i manipulišu stringovima, kako da izvode matematičke operacije, kao i mnoge druge teme. Od polaznika se ne očekuje da imaju veliko programersko znanje. Bilo bi poželjno da imate radno znanje o konceptima objektno orijentisanog programiranja.

Realizacija obuke

Obuka Python osnovni nivo je podeljena u deset nastavnih dana po tri časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

  • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
  • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

  • Osnove Python programskog jezike (biblioteke, stringovi, uslovi, petlje)
  • Promenljive
  • Stringovi: konkatenacija, metode i input()
  • Python struktura
  • Izvršavanje Python aplikacija
  • Proširivanje trenutnog znanja Python programskog jezika sa datotekama, greškama i grafikonima

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.