Microsoft Certified
Azure Security Engineer Associate
- AZ 500 -
Microsoft Certified: Azure Fundamentals badge image. Issued by Microsoft

Početak obuke

USKORO!

Broj časova

6 dana po 4 časa

Cena obuke

450 EUR + PDV

Opis obuke

Kao Azure sigurnosni inženjer, vi implementirate, upravljate i pratite sigurnost resursa u Azure-u, multi-cloud i hibridnim okruženjima kao deo sveobuhvatne infrastrukture. Preporučujete sigurnosne komponente i konfiguracije kako biste zaštitili sledeće:

 • Identitet i pristup
 • Podatke
 • Aplikacije
 • Mreže
 

Vaše odgovornosti kao Azure sigurnosnog inženjera uključuju:

 • Upravljanje sigurnosnim statusom
 • Identifikacija i otklanjanje ranjivosti
 • Izvođenje modeliranja pretnji
 • Implementacija zaštite od pretnji
 

Takođe možete učestvovati u odgovoru na sigurnosne incidente. Kao Azure sigurnosni inženjer, sarađujete sa arhitektama, administratorima i developerima kako biste planirali i implementirali rešenja koja zadovoljavaju sigurnosne i tehničke zahteve.

Treba da imate:

 • Praktično iskustvo u administraciji Microsoft Azure-a i hibridnih okruženja.
 • Duboko poznavanje računarstva, mreža i skladištenja u Azure-u i Microsoft Entra ID-u.
 

Takođe, trebalo bi da budete upoznati sa PowerShell-om.

Realizacija obuke

Obuka Microsoft Azure Security Engineer Associate je podeljena u šest nastavnih dana po četiri časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

 • Upravljanje identitetom i pristupom
 • Obezbeđivanje mrežnog saobraćaja
 • Obezbeđivanje računarstva, skladišta i baza podataka
 • Upravljanje operacijama sigurnosti

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.