Microsoft Certified
Azure Administrator Associate
- AZ 104 -
Microsoft Certified: Azure Fundamentals badge image. Issued by Microsoft

Početak obuke

USKORO!

Broj časova

6 dana po 4 časa

Cena obuke

450 EUR + PDV

Opis obuke

Kao kandidat za ovu sertifikaciju, trebalo bi da imate stručnost u oblasti implementacije, upravljanja i nadgledanja Azure okruženja organizacije, uključujući:
 
 • Virtuelne mreže
 • Skladište
 • Compute
 • Identitet
 • Bezbednost
 • Upravljanje

Kao Azure administrator, često ste deo većeg tima posvećenog implementaciji infrastrukture cloud-a organizacije. Takođe, potrebno je da koordinirate sa drugim ulogama da biste isporučili Azure rešenja za umrežavanje, bezbednost, bazu podataka, razvoj aplikacija i DevOps.

Trebalo bi da ste upoznati i sa sledećim segmentima Azure-a:

 • Operativni sistemi
 • Umrežavanje
 • Serveri
 • Virtuelizacija

Pored toga, trebalo bi da imate iskustva sa:

 • PowerShell
 • Azure CLI
 • Portal Azure
 • Azure Resource Manager templates
 • Microsoft Entra ID

Realizacija obuke

Obuka Microsoft Azure Administrator Associate je podeljena u šest nastavnih dana po četiri časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

 • Preduslovi za Azure administratore
 • Upravljanje identitetima i upravljanje u Azure-u
 • Konfiguracija virtuelne mreže i upravljanje mrežom za Azure administratore
 • Implementacija i upravljanje skladištem u Azure-u
 • Kreiranje i upravljanje Azure računarskim resursima
 • Nadgledanje i pravljenje rezervnih kopija Azure resursa

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.