Microsoft Azure Fundamentals

Početak obuke

11. septembar 2023.

Broj časova

2 dana po 4 časa

Cena obuke

Stara cena

150 EUR + PDV

Nova cena

130 EUR + PDV

Opis obuke

Ova obuka će pružiti pregled kako da koristite funkcije Microsoft Azure platforme. Sa ovim resursima, imate fleksibilnu platformu koja vam omogućava da steknete znanje koje je potrebno za vaš posao. Svi polaznici će imati mogućnost polaganja Microsoft Azure AZ-900 sertifikata uz dodatno plaćanje sertifikata. Obuka je pogodna za IT administratore koji tek počinju da rade sa Azure-om.
Polaznici bi trebali da su upoznati sa osnovnim računarskim konceptima i terminologijom.

Realizacija obuke

Obuka Microsoft Azure Fundamentals je podeljena u dva nastavna dana po četiri časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

  • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
  • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

  • Osnove Microsoft Azure-a
  • Opšti koncepti
  • Opšte usluge
  • Opšta rešenja i alatke za upravljanje
  • Opšte bezbednosne i mrežne funkcije
  • Identitet, upravljanje, privatnost i usklađenost
  • Upravljanje troškovima

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.