Javascript
- osnovni nivo -

Početak obuke

10. jun 2024.

Broj časova

10 dana po 3 časa

Cena obuke

200 EUR + PDV

Opis obuke

Cilj ove obuke je da pruži uvod u osnove JavaScript jezika. JavaScript je najpopularniji jezik za skriptovanje na vebu. Koristi se i na prednjem i na zadnjem kraju okruženja arhitekture server-klijent. Ova obuka počinje od samog početka, bez pretpostavke bilo kakvog prethodnog znanja o JavaScript-u. Za ovu obuku je potrebno bar osnovno razumevanje i veština analitičke dekompozicije problema.

Realizacija obuke

Obuka Javascript osnovni nivo je podeljena u deset nastavnih dana po tri časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

 • Osnove kompjuterskog programiranja
 • Pregled jezika JavaScript
 • Promenljive, tipovi, aritmetika i operatori
 • Grananje, funkcije, argumenti i “ovo”
 • Nizovi, objekti, mape i iteracije
 • Rad sa stringovima, brojevima i matematikom
 • Lambda funkcije, filter, mapiranje, smanjenje
 • Asinhroni pozivi, obećanja
 • DOM manipulacija i događaji
 • HTML5 Veb API i lokalno skladište

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.