Java
- napredni nivo -

Početak obuke

17. jun 2024.

Broj časova

10 dana po 3 časa

Cena obuke

450 EUR + PDV

Nova cena

325 EUR + PDV

Opis obuke

Programski jezik Java je idealan jezik za učenje objektno orijentisanog programiranja. Takođe je jedan od najpopularnijih programskih jezika. Java je jezik sa najbrojnijom zajednicom programera i postoji veliki broj kompanija na domaćem tržištu koje zapošljavaju Java programere.

Realizacija obuke

Obuka Java napredni nivo je podeljena u deset nastavnih dana po tri časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

 • Wrapper klase (omotači), objašnjenje i više primera
 • Nasleđivanje klasa i apstraktne klase, namena, više primera
 • Statički članovi/metode, interfejsi, Singleton DP, više primera
 • Enum tipovi, namena, primeri, tokovi podataka, više primera
 • Fluentni interfejs, Factory DP, Adapter DP, namena i više primera
 • Mape i funkcionalni interfejsi (analog. sa lambda izrazima), primeri
 • Niti (objašnjenje CPU jezgro/niz i proces), deljenje resursa, primeri
 • Builder DP, namena, više primera
 • Event Driven programming, primena, objašnjenje i primeri
 • 2D grafičko canvas crtanje i izrada custom drawn GUI komponenti
 • Pravljenje, uvoz i korišćenje JAR biblioteke, primeri
 • Izrada praktičnog projekta i provera znanja

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.