Zašto menadžment u Win-u?

Centar za usavršavanje Win je specijalizovan za edukaciju iz oblasti menadžmenta. Edukacija u oblasti menadžmenta predstavlja šansu za ulazak u svet kreativnog, strateškog i analitičkog razmišljanja ekonomije kroz predmete kao što su oglašavanje (advertajzing), internet marketing, međunarodni marketing, odnosi sa javnošću (PR), upravljanje projektima, kanali marketinga, ponašanje potrošača, strategijski menadžment, elektronsko poslovanje i ekonomsko finansijska analiza.
Tokom pohađanja obuka polaznici se obučavaju za rad u najsavremenijim softverima na tržištu.

Realizacija

Obuke koje će se održati uživo. U zavisnosti od potreba obuke je moguće organizovati u Vašim ili našim prostorijama. Win raspolaže sa učionicama kapaciteta 60 polaznika po grupi.

Obuke koje će se održati on-line upotrebom platformi Microsoft Teams ili Google Meet. Svaki polaznik dobija besplatni pristup navedenim platformama tokom obuke.

Obuka prilagođena željama i potrebama klijenta.