Profil instruktora: prof. dr Angelina Njeguš

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  anjegus@centerwin.com

Pozicija:  Redovni profesor na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Prof. dr Angelina Njeguš je redovni profesor Univerziteta Singidunum sa više od 20 godina predavačkog iskustva i u radu sa privredom. Osnovna oblast istraživanja je softversko inženjerstvo, posebno modelovanje, projektovanje i razvoj softvera za različite industrijske grane (bankarstvo, turizam i hotelijerstvo, pravo, poljoprivreda i dr.). Poslednjih godina bavi se razvojem aplikacija veštačke inteligencije u različitim domenima (ljudski resursi, marketing i dr.). Objavila je osam univerzitetskih udžbenika i više od stotinak naučnih radova.