Osnovi projektnog menadžmenta

Namenjen je pojedincima koji planiraju da započnu karijeru projektnog menadžera i svima onima koji na povremenoj osnovi rade kao projektni rukovodioci ili članovi projektnih timova.


Početak obuke

10. jun 2024.

Broj časova

4 dana po 4 časa

Cena obuke

320 EUR + PDV

Opis obuke

Početna obuka iz upravljanja projektima namenjen je pojedincima bez prethodnog znanja, ali i svima onima koji žele da svoja postojeća znanja usklade sa vodećim svetskim metodologijama. Namenjen je pojedincima koji planiraju da započnu karijeru projektnog menadžera i svima onima koji na povremenoj osnovi rade kao projektni rukovodioci ili članovi projektnih timova.
Osnovni cilj obuke je upoznavanje sa najvažnijim metodologijama, odnosno principima, procesima, metodama i tehnikama koji se danas koriste u upravljanju različitim vrstama projekata. U radu su zastupljeni tradicionalni i agilni pristup upravljanju projektima, koji se najpre predstavljaju teorijski, a popom upotpunjuju primerima, vežbama i primenom u savremenim softverskim alatima.

Ciljevi obuke

 • Razumevanje geneze projekata i njihovog značaja za organizacioni uspeh
 • Upoznavanje sa osnovnim pristupima i metodologijama upravljanja projektima
 • Razumevanje osnovnih aktivnosti pri iniciranju, planiranju, realizaciji, praćenju i kontroli i zatvaranju projekata
 • Sticanje znanja vezanih za različite koncepte upravljanja projektima, kao što su trostruko ograničenje i funkcionalne oblasti upravljanja projektima
 • Upoznavanje sa osnovnim metodama i tehnikama koje se koriste pri upravljanju integracijom, obimom, vremenom, troškovima, kvalitetom, rizikom, komunikacijom, nabavkom i stejkholderima
 • Primena odabranih metoda i tehnika u softverskim alatima (Microsoft Project i Jira)
 • Priprema za ulazne sertifikate međunarodnih organizacija (PMI-CAPM, IPMA-D)

Realizacija obuke

Obuka projektnog menadžmenta je podeljen u 4 nastavna dana po 4 časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana. Prva 2 časa svakog dana namenjena su teoriji iz odabranih oblasti, a druga 2 časa praktičnom radu i primeni odabranih metoda i tehnika u softverskom okruženju.

Predmeti obuke

 • Uvod u projektni menadžment
  • Osnovni koncepti i pojmovi upravljanja projektima
  • Tradicionalni i agilni pristup upravljanju projektima
 • Vrednovanje i selekcija projekata
  • Identifikacija stejkholdera i odabir pravog projekta
  • Period povraćaja, NSV, ROI, modeli ocenjivanja
 • Iniciranje projekta
  • Izrada liste pretpostavki i povelje projekta
  • Početak projekta i kick-off sastanaka
 • Planiranje integracije i obima projekta
  • Izrada plana upravljanja projektom
  • Definisanje zahteva i obima projekta
  • Izrada WBS strukturnog dijagrama
 • Planiranje vremena i troškova projekta
  • Definisanje aktivnosti, trajanja i međuzavisnosti
  • Izrada vremenskog plana (Gantogram, CPM i PERT)
  • Procena troškova i izrada budžeta projekta
 • Planiranje kvaliteta i projektnih resursa
  • Planiranje i osiguranje kvaliteta projekta
  • Planiranje resursa i izrada OBS dijagrama
  • Alokacija resursa i izrada RACI matrica
 • Planiranje komunikacija i rada sa stejkholderima
  • Planiranje komunikacionih potreba i mreža
  • Izrada registra stejkholdera i upravljanje angažovanjem
 • Planiranje rizika i nabavke na projektu
  • Identifikacija rizika i izrada RBS dijagrama
  • Matrice verovatnoće i uticaja i planiranje odgovora
  • Tipovi ugovora i proces nabavke dobara i usluga
 • Realizacija projekta
  • Kreiranje ključnih izlaza projekta
  • Dnevnik problema i upravljanje promenama
  • Alokacija i nivelisanje projektnih resursa
  • Selekcija kvalifikovanih dobavljača/podizvođača
 • Praćenje i kontrola projekta
  • Izrada izveštaja o statusu i napretku projekta
  • Metoda ostvarene vrednosti i predviđanje
  • Alati i dijagrami kontrole kvaliteta (7QC)
 • Zatvaranje projekta
  • Isporuka rezultata klijentu
  • Izrada završnog projektnog izveštaja
  • Tranzicioni plan i naučene lekcije
 • Agilne metode upravljanja projektima
  • Inkrementalni i iterativni pristup
  • Osnove SCRUM i Kanban metodologije
  • Osnove XP i Lean pristupa
 • Softveri za upravljanje projektima
  • Rad u softveru Microsof Project
  • Rad u Jira Atlassian agilnom okruženju
  • EPR alati za upravljanje projektom (SAP PS modul)
 • Sertifikacija iz projektnog menadžmenta
  • Lokalne i međunarodne asociacije iz upravljanja projektima
  • Međunarodne sertifikacije od strane PMI i IPMA
  • Upoznavanje sa zahtevima i road-map

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.