Profil instruktora: prof. dr Goran Avlijaš

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  gavlijas@centerwin.com

Pozicija:  Vanredni profesor na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Prof. dr Goran Avlijaš bavi se specijalizovanim menadžment disciplinama sa fokusom na projektni i operativni menadžment. Osnovne i master studije završio je na  Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, a doktorske studije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Pored akademskog angažovanja, radio je za kompanije Delta Holding, Strabag AG i Efektus Consulting Group na poslovima u oblasti distribucije, upravljanja projektima i menadžment konsaltinga.
Aktivni je član Project Management Institute (PMI) i IPMA (International Project Management Association), sertifikovani Project Management Professional (PMP), autor dva udžbenika, autor i recenzent većeg broja radova u uglednim stranim i domaćim časopisima i konferencijama, član naučnog odbora nekoliko međunarodnih konferencija i recenzent u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova delegiran od strane Nacionalnog akreditacionog tela.
Višestruki je učesnik u Erasmus+ K1 programu mobilnosti nastavnika u inostranstvu i učesnik dva Erasmus+ K2 projekta iz oblasti obrazovanja koja su finansirana od strane EU. Kao gostujući nastavnik angažovan je na predmetu Project Planning, Management and Evaluation na International College of National Institute of Development Administration (ICONIDA) sa Tajlanda.
Kao mentor učestvovao je na više programa obuke iz oblasti upravljanja projektima i preduzetništva. Mentor je pobedničkog tima koji je predstavljao Srbiju na međunarodnom studentskom takmičenju International Project Management Championships 2020. godine, u organizaciji IPMA (International Project Management Association).

Licence i sertifikati