Profil instruktora: prof. dr Goran Avlijaš

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  gavlijas@centerwin.com

Pozicija:  Vanredni profesor na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Prof. dr Goran Avlijaš bavi se specijalizovanim menadžment disciplinama sa fokusom na projektni i operativni menadžment. Osnovne i master studije završio je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, a doktorske studije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Aktivni je član Project Management Institute (PMI) i IPMA (International Project Management Association), sertifikovani Project Management Professional (PMP) i i Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), autor dva udžbenika i većeg broja radova u uglednim stranim i domaćim časopisima i konferencijama. Višestruki je učesnik Erasmus+ K2 projekta iz oblasti obrazovanja koja su finansirana od strane EU. Kao gostujući nastavnik angažovan je na predmetu Project Planning, Management and Evaluation na International College of National Institute of Development Administration (ICONIDA) sa Tajlanda. Kao mentor učestvovao je na više programa obuke iz oblasti upravljanja projektima i preduzetništva. Mentor je pobedničkog tima koji je predstavljao Srbiju na međunarodnom studentskom takmičenju International Project Management Championships 2020. godine, u organizaciji IPMA.

Licence i sertifikati