SDI trening

SDI® je oruđe procene koje omogućava spoznaju sopstvenog i tuđih sistema motivacionih vrednosti. 

 

Početak obuke

USKORO!

Broj časova

1 dan, 8 časova

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

SDI® je oruđe procene koje omogućava spoznaju sopstvenog i tuđih sistema motivacionih vrednosti. Namenjen je svim učesnicima koji žele da unaprede svoje poslovne i privatne rezultate jer omogućava izgradnju boljih odnosa sa ljudima i efektivnije upravljanje sukobima.
SDI® trening je jedinstven na tržištu Srbije i deo je globalne trening mreže američke kuće Personal Strengths Publishing, ® Inc, što se ogleda u višedecenijskoj upotrebi SDI® alata u svim aspektima društvenog života širom sveta.

Ciljevi obuke

  • Razumevanje sopstvenih ličnih vrednosti i ponašanja
  • Prepoznavanje ličnih vrednosti drugih i prilagođavanje ponašanja sagovorniku
  • Upravljanje sukobima na obostranu dobit

Realizacija obuke

Obuka SDI trening je podeljena u jedan nastavni dan po osam časova, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

  • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
  • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača
Polaznicima su obezbeđene dve užinske i jedna pauza za ručak. Hrana i osveženje su obezbeđeni svim učesnicima treninga. Trening se izvodi u adekvatnim prostorijama, sa obezbeđenim audio-vizuelnim pomagalima.

Predmeti obuke

  • Relationship Awareness Theory: pojam i osnovni principi
  • Razumeti sebe: SDI® samoprocena – karta ličnih vrednosti i ponašanja
  • Razumeti druge: SDI® kviz, lični filteri u percepciji drugih
  • Razumeti sukob: SDI® samoprocena – stilovi sukoba i ponašanja

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.