Pisanje projekata za EU

Početak obuke

10. jun 2024.

Broj časova

6 dana po 2 časa

Cena obuke

600 EUR + PDV

Opis obuke

Specijalistička obuka “Pisanje projekata za EU” namenjen je polaznicima bez prethodnog znanja o projektima koji žele da nauče da napišu projektni predlog i konkurišu za finansijska sredstva razvojnih fondova.
Osnovni cilj obuke je da se polaznicima koji nemaju iskustva u radu sa projektima pomogne u pronalaženju projektne ideje, kao i da sopstvenu projektnu ideju razrade po metodologiji EU za pisanje projekata za konkurisanje kod domaćih i stranih fondova.

Ciljevi obuke

 • Upoznavanje PCM koncepta (Upravljanjem Projektnim Ciklusom)
 • Ovladavanje PCM alatima: LFA/LFM, TS, BUDGET
 • Upoznavanje procedura odobravanja projekta
 • Upoznavanje implementacije projekta
 • Upoznavanje projektnog izveštavanja, monitoringa i evaluacije

Realizacija obuke

Specijalistička obuka “Pisanje projekata za EU” je podeljen u 6 nastavnih dana po dva časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

 • Projektni menadžer – karakteristike i zadaci
 • Projektni tim –  izbor članova tima, timski rad i timski duh
 • Preporuke i korisni linkovi o otvorenim pozivima za predlaganje projekata
 • VEŽBA I: Planiranje projekta koristeći LFA/LFM na projektu po izboru učesnika obuke: opšti ciljevi projekta, specifični cilj, rezultati glavne aktivnosti, indikatori
 • VEŽBA II: Planiranje projekta koristeći LFA/LFM na projektu po izboru učesnika obuke: aktivnosti i sredstva potrebna za realizaciju aktivnosti
 • VEŽBA III: Planiranje projekta koristeći LFA/LFM na projektu po izboru učesnika obuke: indikatori za praćenje projekta
 • VEŽBA IV: Planiranje projekta koristeći LFA/LFM na projektu po izboru učesnika obuke: aktivnosti, sredstva, troškovi, budžetska linija
 • Vrste troškova i budžetiranje projektnog predloga
 • Primeri dobre prakse i šta ne treba raditi
 • Ideje za buduće projektne predloge

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.