Liderstvo

Početak obuke

10. jun 2024.

Broj časova

5 dana po 2 časa

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

Obuka Liderstvo namenjena je:
 • Menadžerima i tim liderima u javnom i privatnom sektoru koji žele da unaprede svoje liderske veštine
 • Osobama na rukovodećim položajima u organizacijama koje rade sa ljudima
 • Osobama koje žele da budu tim lideri i vode ljude u organizacijama ili mrežnom marketingu
Osnovni cilj obuke je da polaznici steknu i unaprede svoje liderske veštine, usavrše komunikaciju i unaprede odnose sa svojim saradnicima i članovima tima.

Ciljevi obuke

 • Upozavanje sa značajem liderstva u 21. veku
 • Uočavanje razlika između lidera i menadžera
 • Proširivanje znanja o osobinama i veštinama lidera
 • Razlikovanje stilova liderstva
 • Unapređenje liderskih veština polaznika
 • Motivisanje članova tima
 • Razvoj veština komunikacije sa saradnicima

Realizacija obuke

Obuka Liderstvo je podeljen u pet nastavnih dana po dva časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

 • Liderstvo u savremenom poslovnom okruženju
 • Razlike između lidera i menadžera
 • Osobine uspešnog lidera
 • Veštine uspešnog lidera
 • Stilovi liderstva
 • Ponašanje lidera
 • Timsko liderstvo i motivacija
 • Komunikacija između lidera i saradnika
 • Značaj liderstva u upravljanju ljudskim resursima
 • Uspešan lider u svetu koji se menja

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.