Profil instruktora: doc. dr Milena Nikolić

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  mnikolic@centerwin.com

Pozicija:  Docent na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Doc. dr Milena Nikolić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Nišu 2007. godine. Na istom fakultetu završila je master studije 2013. godine i doktorirala 2018. godine. Zaposlena je kao docent na Univerzitetu Singidunum i angažovana na predmetima Marketing, Marketing usluga i Menadžment. 

Autor je radova iz oblasti marketinga, menadžmenta, bankarstva i osiguranja koji su objavljeni u naučnim časopisima, zbornicima konferencija i monografijama. U periodu 2009-2012. godine, bila je angažovana kao istraživač na projektima Ekonomskog fakulteta u Nišu, koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: 149052 Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija i 179066 Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije.

Ima bogato praktično iskustvo u oblasti liderstva, menadžmenta, preduzetništva, istraživanja tržišta i marketinga. Bila je savetnik za stanovništvo u Societe Generale banci. Kao ovlašćeni zastupnik u osiguranju Narodne banke Srbije i lider u Safe Life d.o.o. angažovana je na poslovima istraživanja tržišta osiguranja, regrutovanja i vođenja saradnika. Predavač je na seminarima i edukacijama iz oblasti liderstva, menadžmenta, osiguranja i finansijskog savetovanja.

Pohađala je brojne treninge i seminare i dobila sertifikate iz oblasti liderstva, menadžmenta, preduzetništva i marketinga: Leader Education B & C; Coaching; Rhetoric Training; Negotiation skills; QMS Training; Follow-Up Training Program, Workshop – Establishment and Running of Small Business with E-Business Elements, Business Plan Methodology for SMEs, Business Communication and Correspondence in English; PR Training;  Education for Direct Sale Agent for banking products; Marketing Selling and Custumer Relationship.