Profil instruktora: doc. dr Danka Milojković

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  dmilojkovic@centerwin.com

Pozicija:  Docent na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Doc. dr Danka Milojković je autor više stotina projektnih predloga za pristup međunarodnim i domaćim poslovno razvojnim fondovima. Koordinator i projektni menadžer više desetina programa i projekata podržanih od EU/IPA, INTERREG, COSME, EBRD/BAS/TAM, CEI, UN/FAO, UNWTO, UNIDO/, AfDB, GIZ, LuxDev, Danida, itd.

Autor i trener prvih obuka o pisanju projektnih predloga za pristup EU/IPA fondovima prekogranične saradnje u Srbiji nakon uspešne realizacije autorskog projekta “Sinergetski efekti prekogranične saradnje Niša i Pernika”, vrednog 156.000 evra, ko-finansiranog od EU IPA CBC BG-RS programa (2006/7.). Autor I trener specijalističkih obuka u oblasti upravljanja projektima u Srbiji i na Balkanu u organizaciji Trening centra Kuće klastera i po pozivu međunarodnih organizacija.

Upravljanje projektima, upravljanje investicijama i strategijski menadžment na osnovnim i magistarskim studijama izučavala pod mentorstvom prof. dr Petra Jovanovića na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Obavljala poslove koordinatora za jugoistočnu Srbiju Udruženja  projektnih menadžera Srbije YUPMA (2009/12.).

Osnovne i magistarske studije završila na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, doktorsku disertaciju „Primena matematičkih metoda u projektovanju razvoja klasterskih organizacija u Republici Srbiji“ odbranila na Ekonomskom fakultetu u Nišu (2015.).

Profesionalnu karijeru započela na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu kao stipendista Ministartsva nauke i tehnologije SRJ, na poziciji naučno-stručni saradnik na projektima uvođenja sistema kvaliteta (1998-2000.) U svojstvu projektanta radila je u IR sektoru DP EMPA u Aleksincu (2000-2002.). Kao savetnik za informisanje i treninge Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća u Nišu (2002-2007.) angažovana je na projektu EU/EAR „Nefinansijska podrške razvoju MSP u Srbiji“ (2002-2005.) i na Norveškom programu ENTRANSE/SINTEF za razvoj nacionalnog trening programa biznis inkubacije u Srbiji (2005-2006.)

Autor i realizator pilot projekata „Business English“ i „Od poletarca do uspešnog biznismena (đačko preduzetništvo)“ u Nišu pod podrškom EU/EAR, NARR (2002-2003.)

Od 2007-2012. nacionalni ekspert za razvoj MSP i kordinator komoponente Danskom programa za lokalni ekonomski razvoj na Balkanu LEDIB u Nišu. Autor inovativnog modela za klasterski razvoj MSP „Kuća klastera“, inicijator prvog časopisa „Infocluster“ i TV emisije o klasterima u Evropi, koordinator najveće Mreže klastera na Balkanu i Crnom moru BBSClusNet. Autor i ko-predsednik sedam međunarodnih konferencija, globalno prepoznatljivog brenda, „Dani klastera“ (2010-2016.) na Balkanu i predlagač prve politike razvoja klastera na balkanu „Balkan cluster policy“ Cluster Unit/EC/EU.

Od 2013-2019. rukovodi poslovno-razvojnom organizacijom „Kuća klastera“ u Nišu i ostvaruje projektnu transkontinentalnu saradnju sa Azijom, Afrikom i Latinskom Amerikom.

Od 2019-2021. rukovodi Turističkom organizacijom Niš i doprinosi reorganizaciji i izgradnji  kapaciteta organizacije, uspostavljanju Mreže trustučkih organizacija jugoistočne Srbije TOIJS, uspostavljanu novog brenda razvojno-promotivnog događaja „Dani turizma u Nišu. Srbija u srcu u Nišu“, kao i refundaciji značajnih sredstava po projektu EU INTERREG CBC BG-RS (2017-2019.).

Od 2021.godine angažovana kao docent u užoj naučnoj oblasti menadžment Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Prvi direktor Borda direktora Instituta za konkurentnost, inovativnost i klastere Global TCI Network u Barseloni (2014-2019.) 

Član radnih grupa EU/ESCA, ECCP za sertifikaciju klastera i uspostavljanje evropske platforme klastera, Nacionalnog konventa o EU i Ambasador za Srbiju EU Worth Project. Prvi predsednik Saveta za klastere PKS (2012-2015.). Jedan od inicijatora i zamenik predsednika Skupštine Savez LEDIB Kuća klastera u Nišu od 2011.godine.

Usavršavala se u Italiji (“Academy Course on Sustainable Enterprise Development  (Workshops on start-ups, value chain,  human resources, institutional framework, women entrepreneurship development)”,  International Labour Organization International Training Centre, Turin, Italy, co-financed by the Italian Ministry of Foreign Affairs, 2009) i Danskoj (“Academy Course on Sustainable Cluster Development in Countries in Transition (Workshop on Women Entrepreneurship Development)”, LEDIB Programme, Nisava District, Serbia, in partnership with Southern Denmark University Danish Cluster Academy Reg-X Kolding and Lamont Street Advisors Copenhagen, supported by Danish Ministry of Foreign Affairs, 2011 – 2012)

Dobitnica nacionalnog priznanja „Cvet uspeha za ženu zmaja“ za afirmisanje ženskog preduzetništva na jugu Srbije (2012.), regionalne nagrade „Kapetan Miša Anastasijević“ za umrežavanje klastera na Balkanu u Nišu (2015.) i nacionalne nagrade „Kapetan Miša Anastasijević“ za razvoj preduzetništva u Srbiji u Matici Srpskoj u Novom Sadu.

Autor brojnih naučnih i stručnih publikacija, učesnik međunarodnih konferencija širom sveta.

Autor priručnika za pisanje projekata za EU.

Autor brojnih projekata od kojih izdvaja prošlogodišnji: „Training for representatives of the CPE and women CSOs aiming to increase their project management capacities“; UN-WOMEN through the project “Improved Safety of Women in Serbia” and „Priority Actions for Gender Equality in Serbia, phase II“, RFQ reference: RFQ/ECA30/2021/03289, Contract for Services No. SRB 2021-11 (2021).