Veštačka inteligencija u upravljanju
ljudskim resursima

Početak obuke

13. maj 2024.

Broj časova

2 dana po 3 časa

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

Veštačka inteligencija (Artificial Intelligence, AI) je postala sastavni deo strategije savremene organizacije. Da bi se efikasno primenila u svakodnevnom poslovanju u cilju postizanja maksimalnih rezultata, neophodno je jedno dublje razumevanje ove oblasti. Kurs “Veštačka inteligencija u upravljanju ljudskim resursima” ima za cilj da HR stručnjacima, kao i drugim zainteresovanim polaznicima, pruži jedno sveobuhvatno razumevanje ove oblasti i načina kako se AI tehnologije mogu upregnuti u cilju poboljšanja HR procesa, donošenja odluka i sveukupnog iskustva zaposlenih. Posebna vrednost kursa je okvir (framework) nivoa primene veštačke inteligencije u HR sistemima, koji će se dati polaznicima kako bi sagledali trenutno stanje implementacije HR informacionih sistema u organizaciji i jasno definisali buduće korake u nadogradnje primenom inteligentnih sistema. 

Ciljevi obuke

 • Razumevanje uticaja pete industrijske revolucije, ekonomije platforme i razvoja računarstva na proces transformacije ljudskih resursa.
 • Razumevanje evolucije informacionih sistema za upravljanje ljudskim resursima: od tradicionalnih do inteligentnih (HRIS, HR analitički sistemi, HR Big Data sistemi i inteligentni HR sistemi).
 • Razumevanje ljudske i veštačke inteligencije, oblasti i nivoa razvoja veštačke inteligencije.
 • Razumevanje različitih vrsta inteligentnih sistema: od AI ERP sistema pomoću inteligentne automatizacije (Robotic Process Automation, RPA+AI+Business process automation, BPA), preko BI (Business Inteligence) sistema (HR Anaitika) i HR Big data analitičkih sistema do aplikacija inteligentnih HR sistema.
 • Razumevanje koncepta, vrsta, konkretnih algoritama mašinskog učenja i njihovih primena na HR procese
 • Sagledavanje dobrih praksi primene inteligentnih aplikacija kroz životni ciklus upravljanja talentima.
 • Primena okvira za analizu nivoa primene veštačke inteligencije u poslovanju i definisanje budućih strateških koraka.

Realizacija obuke

Obuka se realizuje, u zavisnosti od zahteva grupe, bilo dva dana od po tri časa ili jedan dan od 6 časova. Kroz interaktivna predavanja, polaznici učestvuju u osmišljavanju kreativnih primena veštačke inteligencije u svom poslovanju. 

  Predmeti obuke

  • Uticaj savremenih tehnologija na upravljanje ljudskim resursima
  • Uticaj pete industrijske revolucije i “Društva 5.0.” na ljudske resurse
  • Transformacija ekonomije i uticaj na ljudske resurse
  • Informacioni sistemi za upravljanje ljudskim resursima: od tradicionalnih do inteligentnih
  • Ljudska i veštačka inteligencija: poređenje rada prirodne neuronske mreže i njeno mapiranje u veštačku neuronsku mrežu
  • Veštačka inteligencija: koncept, oblasti i nivoi razvoja
  • Vrste inteligentnih sistema (Inteligentni RPA sistemi implementiranih u ERP sisteme, HR analitički sistemi, HR Big Data sistemi i HR inteligentne aplikacije)
  • Nivoi primene veštačke inteligencije u HRM sistemima
  • Koje HR inteligente aplikacije nabaviti?
  • Analiza okvira niova AI primena u HRM sistemima
  • Mašinsko učenje: koncept, kategorije i algoritmi
  • Primena algoritama mašinskog učenja na HR 
  • Studije slučaja primene sistema veštačke inteligencije u ljudskim resursima.

  Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

  Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuku.

  Pitanja

  Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.