Zašto ishrana i zdravlje u Win-u?

U modernom društvu način ishrane i životni stil su značajne teme i izvor brojnih pitanja na koja odgovore daju članci iz modnih magazina, televizijske emisije ili internet. Poslednjih nekoliko decenija razvoj nauke i tehnologije doveo je do značajnog unapređenja kvaliteta ljudskog  života  i  produženja  životnog  veka,  ali  su  istovremeno  moderan  životni stil i izobilje hrane uticali na to da hronična masovna oboljenja, kao što su ateroskleroza, uzrokovana stvaranjem masnih naslaga na zidovima krvnih sudova, i njene posledice, srčani i moždani udari i maligne bolesti, postanu vodeći uzročnici smrti u razvijenim zemljama. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije iz 2016. godine, broj odraslih ljudi sa prekomernom telesnom masom u svetu je dva i po puta veći nego 1980. godine i  iznosi  1,9  milijardi.  Takođe,  istraživanja  pokazuju  da  se  u  savremenim  uslovima života sportska aktivnost ne povezuje sa osećajem ispunjenosti, užitkom i uspehom, zbog čega u modernom svetu manje od 30% populacije upražnjava 30 minuta umerene fizičke aktivnosti dnevno. Kako se produžava životni vek i raste kvalitet života, ljudi u razvijenim zemljama,  a  posebno  ljudi  iz  srednjih  i  viših  socioekonomskih  slojeva,  postaju svesni značaja pravilne ishrane i drugih preventivnih mera kojima se unapređuje zdravlje i sprečava bolest.

Realizacija

Obuke koje će se održati uživo. U zavisnosti od potreba obuke je moguće organizovati u Vašim ili našim prostorijama. Win raspolaže sa učionicama kapaciteta 60 polaznika po grupi.

Obuke koje će se održati on-line upotrebom platformi Microsoft Teams ili Google Meet. Svaki polaznik dobija besplatni pristup navedenim platformama tokom obuke.

Obuka prilagođena željama i potrebama klijenta.