Energetski metabolizam: moderni uslovi života i metabolički sindrom

Datum

19. oktobar 2024.

Broj časova

6 časova

Cena seminara

70 EUR + PDVSeminar je akreditovala Stomatološka komora i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.
Seminar nosi 4 poena za učesnike.

Opis kursa

Seminar “Energetski metabolizam: moderni uslovi života i metabolički sindrom” nudi obiman i detaljan uvid u svet energetskog metabolizma, regulacije apetita, i sagorevanja ugljenih hidrata i masti. Cilj seminara je da obogati znanje učesnika o ključnim mehanizmima koji upravljaju energetskim bilansima u telu, kako oni utiču na telesnu težinu i opšte zdravlje, kao i na složenost procesa koji su povezani sa promenama u metabolizmu, naročito kako ljudi stare.

Tokom seminara, učesnici će istraživati kako telo efikasno koristi različite izvore energije, kao što su ugljeni hidrati i masti. Biće istraženi ključni metabolički putevi, uz fokus na razumevanje kako telo reguliše osećaj gladi i sitosti. Seminar će takođe istražiti kako se metabolizam menja s godinama, proučavajući faktore kao što su hormonalne promene, smanjenje mišićne mase i promene u fizičkoj aktivnosti.

Posebna pažnja biće posvećena analizi dijeta sa niskim sadržajem ugljenih hidrata, njihovim metaboličkim posledicama, kao i sagorevanju masti kao izvoru energije. Učesnici će naučiti o prednostima i nedostacima ovakvih dijeta, razmatrajući kako se pravilno pristupa ovom režimu ishrane i kako se izbegavaju potencijalni rizici.

Jedan od ključnih delova seminara biće razumevanje metaboličkog sindroma i njegove veze sa prekomernim unosom ugljenih hidrata. Učesnici će istražiti strategije za prevenciju i upravljanje metaboličkim sindromom, usredsređujući se na uravnoteženu ishranu i zdrav način života.

Takođe, seminar će pružiti uvid u ulogu masnog tkiva kao endokrinog organa, istražujući kako ono luči različite supstance koje utiču na ukupni metabolizam i zdravlje. Biće razmotreni faktori koji utiču na metabolizam, uključujući genetiku, spavanje, stres, i fizičku aktivnost, pružajući polaznicima sveobuhvatan pregled kako ovi elementi utiču na energetski metabolizam.

“Energetski metabolizam: moderni uslovi života i metabolički sindrom” je seminar za sve one koji žele da prodube svoje razumevanje ljudskog metabolizma, bilo da su nutricionisti, zdravstveni radnici ili pojedinci zainteresovani za unapređenje svog zdravlja i ishrane. Seminar obećava da će obogatiti znanje učesnika o složenim procesima u telu, nudeći praktične savete i strategije za unapređenje lične ishrane i upravljanje telesnom masom za dugoročno poboljšanje zdravlja i blagostanja.

Koji su edukativni ciljevi programa?

1. Razumevanje osnova energetskog metabolizma i procesa dobijanja energije u telu: Učesnici će učiti o osnovnim principima energetskog metabolizma, uključujući kako telo dobija energiju iz različitih izvora kao što su ugljeni hidrati i masti.
2. Razumevanje mehanizama regulacije gladi i saznavanje o ulozi apetita u izboru hrane: Seminar će istražiti mehanizme koji regulišu osećaj gladi i sitosti, kao i ulogu apetita u izboru određenih vrsta hrane.
3. Metaboličke posledice dijeta bez ugljenih hidrata i sagorevanje masti: Učesnici će se upoznati s metaboličkim promenama koje nastaju prilikom smanjenja unosa ugljenih hidrata i tokom procesa sagorevanja masti.
4. Razumevanje metaboličkog sindroma i poremećaja metabolizma uzrokovanog visokim unosom ugljenih hidrata: Seminar će obuhvatiti detaljan pregled metaboličkog sindroma i kako visok unos ugljenih hidrata može doprineti ovim poremećajima.
5. Uloga masnog tkiva u metabolizmu i njegove sekretorne funkcije: Učesnici će se upoznati s ulogom masnog tkiva u metabolizmu tela, uključujući njegove sekretorne funkcije.

Koja znanja će steći učesnici?

1. Razumevanje osnova energetskog metabolizma i procesa dobijanja energije u telu: Učesnici će učiti o osnovnim principima energetskog metabolizma, uključujući to kako telo dobija energiju iz različitih izvora kao što su ugljeni hidrati i masti.
2. Razumevanje mehanizama regulacije gladi i upoznavanje sa ulogom apetita u izboru hrane: Seminar će istražiti mehanizme koji regulišu osećaj gladi i sitosti, kao i ulogu apetita u izboru određenih vrsta hrane.
3. Metaboličke posledice dijeta bez ugljenih hidrata i sagorevanje masti: Učesnici će se upoznati s metaboličkim promenama koje nastaju u telu prilikom smanjenja unosa ugljenih hidrata i tokom procesa sagorevanja masti.
4. Razumevanje metaboličkog sindroma i poremećaja metabolizma uzrokovanog visokim unosom ugljenih hidrata: Seminar će obuhvatiti detaljan pregled metaboličkog sindroma i toga kako visok unos prostih ugljenih hidrata može doprineti ovim poremećajima.
5. Uloga masnog tkiva u metabolizmu i njegove sekretorne funkcije: Učesnici će se upoznati s ulogom masnog tkiva u metabolizmu tela, uključujući njegove sekretorne funkcije.

Koje veštine će steći učesnici?

1. Razumevanje i interpretacija metaboličkih procesa: Polaznici će steći sposobnost da razumeju i interpretiraju ključne metaboličke procese u telu, uključujući načine na koje se energija proizvodi i koristi iz različitih izvora kao što su ugljeni hidrati i masti.
2. Analiza i upravljanje prehrambenim navikama: Ovaj seminar će osnažiti polaznike da analiziraju svoje navike u ishrani i upravljaju apetitom i osećajem gladi, koristeći naučno zasnovane metode za postizanje i održavanje zdrave telesne mase.
3. Evaluacija dijetetskih režima i njihovih uticaja na zdravlje: Učesnici će naučiti kako da kritički procene različite dijetetske režime, posebno one sa niskim sadržajem ugljenih hidrata, a zatim i razumeti njihove kratkoročne i dugoročne uticaje na zdravlje.
4. Prepoznavanje i upravljanje metaboličkim sindromom: Polaznici će steći veštine potrebne za prepoznavanje simptoma i faktora rizika metaboličkog sindroma, kao i za primenu efikasnih strategija za prevenciju.
5. Primena znanja o sekretornim funkcijama masnog tkiva: Seminar će pružiti polaznicima znanje o sekretornim funkcijama masnog tkiva i njihovoj ulozi u regulaciji metabolizma i opštem zdravlju, omogućavajući im da primene ovo znanje u praktičnom kontekstu nutricionizma i zdravstvenog savetovanja.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.

IAO akreditacija

Ovaj kurs je međunarodno akreditovan od strane International Accreditation Organization (IAO). LINK akreditacije.