Profil instruktora: prof. dr Svetlana Stanišić

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  sstanisic@centerwin.com

Pozicija:  Redovni profesor na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Prof. dr Svetlana Stanišić je diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je doktorirala na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu u oblasti fizičke hemije životne sredine. Zaposlena je na Univerzitetu Singidunum gde je promovisana u rang redovnog profesora na osnovu načnih referenci, projekata i rezultata pedagoškog rada. Autor je nekoliko desetina radova objavljenih u naučnim žurnalima, zbornicima konferencija i monografijama, a imala je i veliki broj javnih nastupa, gostujućih predavanja, članaka u novinama i na internet portalima. Njena oblast rada i istraživanja su ishrana, zagađenje životne sredine i posledice životnog stila na zdravlje. Bila je angažovana na međunarodnim projektima posvećenim internacionalizaciji visokog školstva i obrazovne politike u Srbiji, kao i u nacionalnom projektu posvećenom kvalitetu vazduha u urbanim oblastima, a takođe je učestvovala u izradi plana kvaliteta vazduha za Beograd, Novi Sad i Pančevo. Osim toga, poslednje dve godine redovno objavljuje kratke edukativne video snimke na Youtube kanalu Ishrana i zdravlje sa ciljem da podeli sa širom javnošću naučne činjenice o ishrani i faktorima životne sredine koji utiču na ljudsko zdravlje.