Profil instruktora: doc. dr Tamara Stojmenović

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  tstojmenovic@centerwin.com

Pozicija:  Docent na Univerzitetu Singidunum

 

Biografija predavača

Tamara Stojmenović rođena je 01.05.1981. godine u Tuzli. Završila je Medicinski fakultet u Beogradu 2010. godine. Specijalista je sportske medicine od 2017. godine. Docent je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu na Farmaciji (Anatomija sa histologijom; Fiziologija; Patofiziologija) i Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu (Funkcionalna anatomija; Korektivna gimnastika i kineziterapija). Bivši je profesionalni sportista na klupskom i nacionalnom nivou (košarka) i diplomirani je košarkaški trener. Bavi se dijagnostikom i lečenjem sportskih povreda, sportskom kardiologijom i ergospirometrijom. Autor i koautor je više knjiga i stručnih radova iz oblasti sportske medicine, dijagnostike i lečenja bola.