Holistički pristup gojaznosti

Datum

17. mart 2024.

Broj časova

6 časova

Cena seminara

70 EUR + PDVSeminar je akreditovala Stomatološka komora i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.
Seminar nosi 4 poena za učesnike.

Opis kursa

Holistički pristup gojaznosti je inovativni seminar dizajniran da pruži polaznicima suštinsko razumevanje gojaznosti – jednog od najvažnijih javnozdravstvenih izazova današnjice. Ovaj sveobuhvatni seminar ima za cilj osnaživanje učesnika sa znanjem i veštinama potrebnim za razumevanje i efikasno upravljanje gojaznosti, koristeći holistički pristup koji uključuje fizičko, emocionalno i psihološko zdravlje.
U prvom delu seminara, učesnici će se upoznati sa složenim uzrocima gojaznosti. Istraživaće se kako genetika, hormoni, životni stil i emocionalni faktori doprinose povećanju telesne težine. Biće pružen uvid u najnovija istraživanja koja povezuju gojaznost sa raznim zdravstvenim stanjima kao što su srčane bolesti, dijabetes i visok pritisak. Ovaj deo seminara je ključan za sticanje temeljnog razumevanja gojaznosti kao multifaktorijalnog stanja.
Nadalje, seminar će se fokusirati na analizu restriktivnih dijetetskih režima. Učesnici će naučiti kako da kritički procenjuju popularne dijete, prepoznajući njihove prednosti i mane. Biće istraženi naučni dokazi koji podržavaju ili demantuju efikasnost različitih pristupa mršavljenju. Istovremeno, tehnike za razvijanje zdravih životnih navika i stvaranje održivog plana ishrane biće ključni deo seminara.
Psihološki aspekti gojaznosti takođe će biti temeljno istraženi. Razumevanje uticaja emocija, samopouzdanja i društvenih pritisaka na telesnu težinu omogućava holistički pristup tretiranju gojaznosti. Učesnici će istražiti kako emocionalna inteligencija i strategije suočavanja mogu pomoći u prevazilaženju emocionalnog prejedanja i usvajanju zdravijeg odnosa prema hrani.
Suplementi za mršavljenje, njihova efikasnost i bezbednost biće istraženi u jednom segmentu. Učesnici će steći znanje o tome kako pravilno upotrebiti suplemente, prepoznajući koji mogu biti korisni i u kojoj meri za mršavljenje, a koji nose potencijalne rizike. Ovaj deo seminara ističe važnost informisane odluke o korišćenju suplemenata u kontekstu zdravijeg životnog stila.
Konačno, seminar će obraditi faktore životnog stila kao što su stres, insulinska rezistencija i gojaznost. Učesnici će naučiti kako upravljaju stresom i svojim hormonskim balansom, što je ključno za održavanje zdrave telesne težine. Biće pruženi praktični saveti i tehnike za suočavanje stresa, istovremeno istražujući kako poboljšati insulinsku osetljivost i unaprediti metabolizam.
Kroz interaktivne predavanja, radionice i studije slučaja, seminar “Holistički pristup gojaznosti” osnažiće učesnike da kritički procenjuju svoje zdravstvene navike, razvijaju efikasne strategije mršavljenja i održavaju zdraviji životni stil. Ovaj seminar je idealan za pojedince koji se bore sa gojaznošću, zdravstvene radnike, nutricioniste, kao i sve one zainteresovane za dublje razumevanje gojaznosti i njenog holističkog tretmana.

Koji su edukativni ciljevi programa?

1. Razumevanje gojaznosti: uzroci, posledice i tretman – Cilj ovog segmenta je da pruži učesnicima temeljno razumevanje gojaznosti, uključujući njene osnovne uzroke, zdravstvene posledice i različite pristupe tretmanu. Biće istraženi kako fiziološki, tako i socijalni faktori koji doprinose razvoju gojaznosti, nudeći sveobuhvatan uvid u ovu kompleksnu zdravstvenu problematiku.
2. Analiza restriktivnih dijetetskih režima – Ovaj cilj obuhvata kritičku analizu različitih restriktivnih dijetetskih režima, istražujući njihovu efikasnost i potencijalne rizike. Učesnici će biti upoznati sa naučnim perspektivama i aktuelnim istraživanjima vezanim za popularne dijete, kako bi mogli da razlikuju zdrave pristupe mršavljenju od potencijalno štetnih.
3. Psihološki aspekti gojaznosti: razumevanje i intervencija – Seminar će se fokusirati na psihološke aspekte gojaznosti, uključujući način na koji samopouzdanje, mentalno zdravlje i socijalni pritisci utiču na telesnu težinu. Učesnici će naučiti o važnosti psihološke podrške u tretmanu gojaznosti i o tome kako promene pogrešnih uverenja usađenih u primarnoj porodici mogu doprineti uspešnom mršavljenju.
4. Suplementi za mršavljenje: Ovaj cilj podrazumeva objektivno sagledavanje tržišta suplemenata za mršavljenje, ocenjujući njihovu efikasnost i bezbednost. Biće razmotreni aktuelni naučni dokazi o različitim suplementima, kao i etička pitanja u njihovoj promociji i upotrebi.
5. Faktori životnog stila, stres i insulinska rezistencija u kontekstu gojaznosti – Cilj je edukacija o tome kako faktori životnog stila, uključujući stres i insulinsku rezistenciju, utiču na gojaznost. Učesnici će istražiti kako upravljanje stresom i razumevanje hormonskih uticaja na telo mogu biti ključni u prevenciji i tretmanu gojaznosti, istovremeno razmatrajući sveobuhvatne pristupe za dugoročno održavanje zdrave telesne težine.

Koja znanja će steći učesnici?

1. Učesnici će se upoznati s različitim dimenzijama gojaznosti, uključujući endokrine, metaboličke i psihološke faktore koji doprinose njenom nastanku i razvoju. Steći će uvid u multidimenzionu prirodu gojaznosti.
2. Učesnici će naučiti kako da analiziraju popularne dijete, ocenjujući njihovu dugoročnu održivost i uticaj na zdravlje. Ovaj deo će im pomoći da razviju sposobnost prepoznavanja efikasnih i zdravih pristupa mršavljenju nasuprot brzim, neodrživim i potencijalno štetnim dijetetskim rešenjima.
3. Seminar će omogućiti učesnicima da istraže kako psihološki faktori, uključujući emocionalno prejedanje i uticaj stresa, doprinose gojaznosti. Ovaj aspekt obuhvata i strategije za psihološko upravljanje težinom, uključujući razvijanje zdravih navika i tehnike suočavanja.
4. Učesnici će steći objektivno znanje o različitim vrstama suplemenata za mršavljenje, njihovoj stvarnoj efikasnosti, kao i potencijalnim rizicima i prednostima. Biće osposobljeni da razlikuju naučno podržane suplemente od onih koji su promovisani bez solidnih dokaza o efikasnosti.
5. Učesnici će istražiti kako faktori životnog stila, uključujući fizičku aktivnost i prehrambene navike, zajedno sa stresom i insulinskom rezistencijom, doprinose razvoju gojaznosti. Ovaj deo će im pružiti znanje potrebno za razvoj sveobuhvatnih strategija za upravljanje težinom i poboljšanje opšteg zdravlja.

Koje veštine će steći učesnici?

1. Učesnici će naučiti kako da analiziraju i procenjuju različite dijetetske planove, razlikujući zdrave i održive metode mršavljenja od neefikasnih i potencijalno štetnih.
2. Seminar će obučiti učesnike u primeni psiholoških strategija za razumevanje i tretiranje gojaznosti, uključujući tehnike emocionalne regulacije i razvijanje pozitivnog odnosa prema hrani i telesnoj težini.
3. Učesnici će razviti kritičko razmišljanje u vezi sa suplementima za mršavljenje, sposobnost razlikovanja marketinških tvrdnji od naučnih dokaza, kao i ocenjivanje potencijalnih rizika i koristi.
4. Seminar će osnažiti učesnike da kreiraju i primene personalizovane planove zdravog životnog stila, koji obuhvataju uravnoteženu ishranu i fizičku aktivnost, u cilju efikasnog upravljanja telesnom težinom.
5. Učesnici će naučiti kako da efikasno upravljaju stresom i prevazilaze sklonost emocionalnom prejedanju, što je ključno za održivo upravljanje težinom.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.

IAO akreditacija

Ovaj kurs je međunarodno akreditovan od strane International Accreditation Organization (IAO). LINK akreditacije.