Toksini u modernoj ishrani i suplementaciji

Datum

31. mart 2024.

Broj časova

5 časova

Cena seminara

50 EUR + PDVSeminar je akreditovala Stomatološka komora i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.
Seminar nosi 4 poena za učesnike.

Opis kursa

Na predstojećem seminaru, koji se bavi tematikom toksina u ljudskoj ishrani, polaznici će imati priliku da se detaljno upoznaju s nizom aktuelnih izazova u oblasti javnog zdravlja. Seminar će biti posvećen sveobuhvatnom razumevanju prisustva toksina u prehrambenim proizvodima, uključujući, ali ne ograničavajući se na pesticide, aflatoksin i druge mikotoksine, akrilamid, prirodno prisutne toksine, teške metale, transmasti, beskalorijske zaslađivače, kao i perzistentne organske polutante. Učesnici će biti upućeni u različite izvore toksina, njihovo prisustvo u svakodnevnoj ishrani i potencijalne zdravstvene rizike koji su s tim povezani.
Jedan od ključnih aspekata seminara biće detaljna analiza uticaja nedovoljno regulisanih suplemenata na zdravlje. Posebna pažnja biće posvećena razumevanju kako neki od ovih proizvoda mogu doprineti razvoju kancerogenih oboljenja, dok će se istovremeno razmatrati i suplementi koji nude zdravstvene benefite. Učesnici će naučiti kako da kritički procenjuju tržište suplemenata, prepoznaju pouzdane informacije i razlikuju korisne suplemente od onih koji predstavljaju rizik za zdravlje.
Seminar će takođe obuhvatiti razvoj strategija za izbor hrane i usvajanje prehrambenih navika koje minimiziraju izloženost štetnim toksinima i suplementima, te smanjuju rizik od kancerogenih i drugih hroničnih bolesti. Predavači će predstaviti naučno zasnovane preporuke i metode pripreme hrane koje smanjuju prisustvo toksina, istovremeno održavajući nutritivnu vrednost i ukus hrane.
Jedan od fokusa seminara biće na jačanju imuniteta kroz ishranu. Učesnici će dobiti uvid u to kako odabrane namirnice i suplementi mogu imati pozitivan uticaj na imunološki sistem, uz istovremeno razmatranje potencijalnih rizika. Predavanja će biti zasnovana na najnovijim istraživanjima i pružiće praktične savete za usvajanje ishrane koja je usmerena na jačanje imunološkog sistema.
Konačno, seminar će učesnicima pružiti veštine potrebne za identifikaciju rizičnih namirnica i proizvoda, kao i za donošenje informisanih odluka u svakodnevnoj kupovini. Učesnici će biti obučeni da razumeju etikete na proizvodima, prepoznaju rizične sastojke i razviju veštine za izbor zdravih opcija koje umanjuju izloženost štetnim materijama u hrani i suplementima. Seminar će, stoga, biti izuzetno koristan za one koji teže ka informisanom, zdravijem pristupu ishrani, kao i za profesionalce u oblasti javnog zdravlja, nutricionizma i srodnih disciplina.

Koji su edukativni ciljevi programa?

1. Razumevanje toksina i zagađujućih materija u ishrani: Učesnici će se upoznati sa širokim spektrom toksina u ljudskoj ishrani, uključujući pesticide, aflatoksin i druge mikotoksine, akrilamid, benzopiren, prirodno prisutne toksine, teške metale, transmasti, beskalorijske zaslađivače, kao i perzistentne organske polutante. Cilj je sticanje znanja o njihovim izvorima, prisustvu u hrani i potencijalnim zdravstvenim rizicima.
2. Analiza uticaja na zdravlje i rizici uzimanja suplemenata: Učesnici će biti upoznati sa tim kako danas nedovoljno regulisani suplementi mogu negativno uticati na zdravlje, uključujući i potencijalno povećanje rizika od kancerogenih bolesti. Diskusija će se fokusirati i na suplemente koji mogu biti korisni za funkcionisanje imunološkog sistema u određenim situacijama.
3. Prevencija i strategije ishrane: Seminar će se usmeriti na razvoj strategija za izbor hrane i prehrambenih navika koje mogu smanjiti izloženost štetnim toksinima i rizičnim suplementima, te minimizirati rizik od kancerogenih i drugih hroničnih, masovnih bolesti. Pored toga, biće razmotrene metode pripreme hrane koje smanjuju prisustvo toksina.
4. Usvajanje strategija za jačanje imuniteta kroz ishranu: Učesnici će naučiti kako usvojiti efikasne strategije ishrane koje doprinose jačanju imuniteta, uključujući izbor namirnica i suplemenata koji mogu pozitivno uticati na imunološki sistem.
5. Praktične veštine i preporuke za zdraviji način života: Cilj je osposobljavanje učesnika za identifikaciju rizičnih namirnica i proizvoda, kao i razvijanje veština za svestan izbor zdravih opcija u svakodnevnoj kupovini i pripremi hrane, u cilju smanjenja izloženosti štetnim materijama u hrani i suplementima.

Koja znanja će steći učesnici?

1. Seminar će pružiti detaljan uvid u prisustvo i karakteristike toksina u prehrambenim proizvodima. Fokus će biti na sveobuhvatnom pregledu najčešćih toksina u ljudskoj ishrani, uključujući pesticide i akrilamid, kao i njihovim izvorima i mehanizmima delovanja na ljudsko zdravlje. Ovaj deo će omogućiti učesnicima da razumeju složenost problematike toksina u savremenom prehrambenom lancu.
2. Analitička sesija seminara će se koncentrisati na kritičko sagledavanje tržišta suplemenata, istražujući kako nedovoljno regulisani proizvodi mogu uticati na zdravlje korisnika. Biće predstavljene i naučne studije koje ilustruju potencijalne zdravstvene rizike i koristi upotrebe određenih suplemenata, uz poseban naglasak na povezanost sa kancerogenim oboljenjima.
3. U delu posvećenom prevenciji, učesnici će se upoznati sa strategijama izbora i pripreme hrane koje doprinose smanjenju izloženosti toksinima. Ovaj segment će obuhvatiti praktične preporuke i smernice, zasnovane na najnovijim istraživanjima, koje će učesnicima omogućiti da unaprede svoje prehrambene navike u skladu sa principima zdravog života.
4. Predavanje o jačanju imuniteta kroz ishranu obuhvataće naučno potkrepljene informacije o tome kako odabrane namirnice i suplementi mogu doprineti boljem funkcionisanju imunološkog sistema. Učesnici će naučiti da balansiraju između nutritivnih potreba i potencijalnih rizika, usmeravajući se na izbor namirnica koje su ključne za očuvanje i unapređenje imuniteta.
5. Poslednji segment seminara posvetiće se razvoju praktičnih veština za prepoznavanje rizičnih namirnica i proizvoda u svakodnevnoj kupovini. Učesnici će biti obučeni da pravilno interpretiraju informacije o hrani i donose informisane odluke koje doprinose zdravijem načinu života, smanjujući time izloženost štetnim materijama u hrani i suplementima.

Koje veštine će steći učesnici?

1. Učesnici će razviti sposobnost da kritički analiziraju sastav i kvalitet prehrambenih proizvoda, učeći kako da identifikuju potencijalno štetne sastojke poput toksina i nedovoljno regulisanih suplemenata. Ova veština će im omogućiti da donose informisane odluke prilikom kupovine hrane.
2. Seminar će obučiti učesnike kako da tumače i primenjuju naučna istraživanja i studije u kontekstu svakodnevne ishrane. Ovo uključuje sposobnost razlikovanja pouzdanih izvora informacija od neproverenih tvrdnji, posebno kada je reč o zdravstvenim benefitima ili rizicima koje nose određene namirnice i suplementi.
3. Učesnici će steći veštine planiranja i sprovođenja zdravih navika u ishrani. Naučiće kako da kreiraju balansirane obroke koji umanjuju izloženost toksinima, uz istovremeno održavanje nutritivnog kvaliteta i ukusa hrane.
4. Seminar će pružiti učesnicima znanje potrebno za identifikaciju i izbegavanje potencijalno štetnih suplemenata. Biće obučeni kako da razumeju nutricionističke deklaracije, prepoznaju rizične sastojke i procene neophodnost upotrebe suplemenata u kontekstu celokupne ishrane.
5. Učesnici će naučiti različite metode i tehnike pripreme hrane koje pomažu u smanjenju prisustva toksina. To uključuje izbor načina kuvanja, obradu namirnica i kombinovanje sastojaka na način koji povećava nutritivnu vrednost obroka, uz istovremeno minimiziranje potencijalno štetnih efekata.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.

IAO akreditacija

Ovaj kurs je međunarodno akreditovan od strane International Accreditation Organization (IAO). LINK akreditacije.