Alternativni režimi ishrane

Datum

28. septembar 2024.

Broj časova

6 časova

Cena seminara

70 EUR + PDVSeminar je akreditovala Stomatološka komora i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.
Seminar nosi 7 poena za učesnike.

Opis kursa

Seminar “Alternativni režimi ishrane” predstavlja izuzetnu edukativnu priliku za sve koji žele da prodube svoje razumevanje različitih alternativnih pristupa ishrani i njihovog uticaja na ljudsko zdravlje. Namenjen je kako nutricionistima i zdravstvenim stručnjacima, tako i svima zainteresovanim za naučno utemeljen pristup dijetalnim izborima i njihovim efektima.
U prvom segmentu seminara, učesnici će se detaljno upoznati sa osnovama vegetarijanstva, veganstva, i sirove ishrane. Analiziraće se nutritivni profili ovih dijeta, njihove prednosti, kao i potencijalni nedostaci, sa posebnim fokusom na neophodnost balansiranog unosa esencijalnih nutrijenata. Takođe, seminar će istražiti kako efikasno integrirati ove dijetetske režime u svakodnevnu praksu, uzimajući u obzir individualne nutritivne potrebe i životne stilove.
Drugi deo seminara posvećen je ishrani po krvnim grupama, gde će se razmotriti validnost i efikasnost ove popularne dijete. Učesnici će biti podstaknuti na kritičko razmišljanje, evaluaciju dostupnih istraživanja, i adekvatnu primenu ovog pristupa u svom profesionalnom radu ili ličnom životu.
Bezglutenska ishrana i intolerancija na gluten predstavljaju važan segment ovog seminara. Posebna pažnja biće posvećena razlikovanju medicinski opravdanih slučajeva, kao što su celijakija i osetljivost na gluten, od trendovskih pristupa bezglutenskoj ishrani. Takođe, biće obrađena i problematika pouzdanosti različitih komercijalno dostupnih testova intolerancije na hranu, kao i zabluda koje ih okružuju.
Dodatno, seminar će se baviti i temom intolerancije na laktozu, pružajući učesnicima znanje o uticaju ove uobičajene prehrambene intolerancije na zdravlje i načine na koje se može efikasno upravljati. Učesnici će naučiti kako da identifikuju simptome i prilagode svoju ishranu ili ishranu svojih klijenata kako bi se smanjili negativni efekti intolerancije na laktozu.
Aditivi u hrani, kao što je mononatrijum glutamat, i njihov potencijalni uticaj na zdravlje takođe će biti detaljno istraženi. Učesnici će steći praktične veštine potrebne za identifikaciju i izbegavanje štetnih aditiva, razumevajući kako njihova prisutnost u hrani može uticati na zdravlje i preosetljivost pojedinaca.
Završni segment seminara fokusira se na analizu različitih svetskih kuhinja i njihovog doprinosa zdravlju i dugovečnosti. Učesnici će se upoznati s različitim tradicionalnim dijetama, kao što su mediteranska i japanska, istražujući kako one mogu biti integrisane u svakodnevne prehrambene navike za unapređenje zdravlja i blagostanja.
Seminar “Alternativni režimi ishrane” pruža sveobuhvatan, multidisciplinarni pristup nutricionizmu, kombinujući teorijsko znanje s praktičnim savetima. Ovo čini seminar idealnim izborom za sve koji teže holističkom razumevanju ishrane i njenog uticaja na zdravlje, a posebno za one koji se profesionalno bave nutricionizmom ili zdravstvenim savetovanjem.

Koji su edukativni ciljevi programa?

1. Razumevanje vegetarijanstva i njegovih podvrsta: Cilj ovog segmenta je detaljno upoznavanje sa vegetarijanstvom, veganstvom, sirovom ishranom, i drugim sličnim načinima ishrane. Učesnici će naučiti o prednostima i potencijalnim nedostacima ovih dijeta, kao i o njihovom uticaju na zdravlje i okolinu.
2. Ishrana po krvnim grupama i marketing mitovi: Ovaj cilj obuhvata kritičku analizu popularne ishrane po krvnim grupama, uključujući istraživanje marketinških tvrdnji i naučnih dokaza koji ih podržavaju ili osporavaju. Učesnici će razviti sposobnost kritičkog razmišljanja u vezi sa ovakvim pristupima ishrani.
3. Bezglutenska ishrana i intolerancija na hranu: Seminar će istražiti bezglutensku ishranu, uključujući razloge za njen rastući trend, kao i naučne podatke o celijakiji i intoleranciji na gluten. Takođe će se razmotriti i naučno nezasnovani testovi intolerancije na hranu, kao i njihovi potencijalni efekti na zdravlje.
4. Preosetljivost na sastojke hrane i dodatke: Učesnici će naučiti o preosetljivosti na određene sastojke hrane, kao što je mononatrijum glutamat, i kako prepoznati simptome i reakcije povezane s ovim sastojcima. Cilj je osnažiti učesnike da informisano biraju namirnice u skladu sa svojim zdravstvenim potrebama.
5. Analiza svetskih kuhinja i načina ishrane za zdravlje i dugovečnost: Ovaj deo seminara će se baviti proučavanjem različitih svetskih kuhinja i njihovih uticaja na zdravlje i dugovečnost. Učesnici će se upoznati s pristupima ishrani koji su pokazali pozitivne efekte na zdravlje u različitim kulturama, uključujući mediteransku, japansku i druge tradicionalne dijete.

Koja znanja će steći učesnici?

1. Učesnici će steći znanje o suštinskim karakteristikama i nutritivnim kvalitetima vegetarijanstva, veganstva, i sirove ishrane, kao i znanje o prednostima i izazovima koje svaka od ovih dijeta nosi.
2. Učesnici će naučiti kako da objektivno procenjuju tvrdnje i istraživanja vezana za ishranu po krvnim grupama, razvijajući sposobnost razlikovanja naučno podržanih činjenica od marketinških strategija.
3. Kurs će omogućiti učesnicima da razumeju intoleranciju na laktozu i gluten, upoznaju prehrambene namirnice koje ne sadrže gluten i laktozu, kao i da razumeju kada i za koga je bezglutenska ishrana neophodna, kao i da razlikuju stvarne zdravstvene potrebe od modnih trendova u ishrani.
4. Učesnici će steci znanje o uticaju aditiva kao što je mononatrijum glutamat na zdravlje, kao i o tome kako identifikovati i tretirati preosetljivost na hranu.
5. Kurs će pružiti uvid u dijetetske navike i tradicionalne kuhinje različitih kultura širom sveta, naglašavajući one aspekte koji doprinose zdravlju i dugovečnosti, omogućavajući učesnicima da integrišu ove elemente u svoje navike u ishrani.

Koje veštine će steći učesnici?

1. Analitičke veštine za procenu dijetetskih režima: Učesnici će razviti sposobnost da analitički pristupe različitim dijetetskim režimima, uključujući vegetarijanstvo i sirovu ishranu, ocenjujući njihove prednosti i nedostatke na osnovu naučnih dokaza.
2. Kritičko razmišljanje o marketinškim strategijama u nutricionizmu: Seminar će obučiti učesnike da prepoznaju i kritički evaluiraju marketinške trendove i mitove, posebno one vezane za ishranu po krvnim grupama i bezglutenske dijete.
3. Razumevanje i tretiranje intolerancije i preosetljivosti: Učesnici će steći veštine potrebne za identifikaciju i tretiranje intolerancije na gluten i laktozu.
4. Veštine za identifikaciju aditivima u hrani: Učesnici će biti osposobljeni da na osnovu nutritivnih deklaracija utvrde prisustvo aditiva u hrani, kao što je mononatrijum glutamat, kao i da donesu pravilnu odluku o upotrebi prehrambenih proizvoda, razumevajući njihov potencijalni uticaj na zdravlje i preosetljivost.
5. Integracija globalnih praksi za poboljšanje zdravlja: Učesnici će naučiti kako da integrišu određene aspekte različitih svetskih kuhinja u svoje dnevne životne navike, usvajajući pristupe koji su pokazali pozitivne efekte na zdravlje i dugovečnost.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.

IAO akreditacija

Ovaj kurs je međunarodno akreditovan od strane International Accreditation Organization (IAO). LINK akreditacije.