Makronutricijensi - savremeni naučni
stavovi i prevencija bolesti ishranom

Datum

14. decembar 2024.

Broj časova

5 časova

Cena seminara

50 EUR + PDVSeminar je akreditovala Stomatološka komora i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.
Seminar nosi 4 poena za učesnike.

Opis kursa

U savremenom svetu, gde ishrana igra ključnu ulogu u prevenciji brojnih bolesti, seminar “Makronutricijensi – savremeni naučni stavovi i prevencija bolesti ishranom” predstavlja inovativan pristup edukaciji zdravstvenih profesionalaca. Cilj seminara je da osposobi učesnike da razumeju, primene i prenesu znanje o makronutricijensima – proteinima, ugljenim hidratima i mastima – i njihovom značaju u očuvanju zdravlja. Kroz kombinaciju teorijskog znanja i praktičnih veština, seminar nudi holistički pristup nutricionizmu, podstičući zdravstvene radnike da postanu proaktivni promoteri zdrave ishrane.

Prvi segment seminara posvećen je detaljnom razumevanju makronutricijenasa, njihovih funkcija i razlika između biljnih i životinjskih izvora. Učesnici će biti osposobljeni da analiziraju nutritivne deklaracije, planiraju izbalansirane obroke, i kritički ocenjuju dijetetske trendove. Seminar takođe istražuje alternativne izvore makronutrijenata, uključujući proteinske preparate, biljne proteine i različite vrste zaslađivača, sa posebnim fokusom na njihove prednosti i potencijalne rizike. Učesnici će biti osposobljeni za precizno tumačenje i analizu nutritivnih deklaracija, što omogućava donošenje informisanih odluka o ishrani.

Posebna pažnja posvećena je različitim dijetama koje promovišu eliminaciju ili prekomeran unos određenih makronutricijenasa, kao što su keto, paleo i veganska ishrana. Učesnici će steći dublje razumevanje ovih dijeta, njihovih efekata na zdravlje, i sposobnost da ih kritički procene u kontekstu individualnih potreba pacijenata.

Ključna komponenta seminara je razvoj sposobnosti za procenu validnosti i pouzdanosti naučnih studija. Učesnici će učiti kako da identifikuju i procene metodologiju, izvore i finansiranje istraživanja, kako bi mogli razlikovati kvalitetne studije od manje pouzdanih. Ova sposobnost je od suštinskog značaja za zdravstvene profesionalce, jer omogućava donošenje informisanih odluka zasnovanih na pouzdanim i validnim naučnim dokazima.

Seminar završava naglašavanjem uloge zdravstvenih radnika u podizanju svesti javnosti o značaju ishrane u prevenciji bolesti. Kroz interaktivne sesije, učesnici će razvijati veštine potrebne za efikasno komuniciranje i savetovanje pacijenata, promovišući zdrave životne stilove i preventivne strategije ishrane. “Makronutricijensi – savremeni naučni stavovi i prevencija bolesti ishranom” predstavlja neophodan kurs za sve one koji teže da budu na čelu savremenih praksi u nutricionizmu, pružajući ključne uvide u moć makronutricijenasa za unapređenje zdravlja i blagostanja.

Koji su edukativni ciljevi programa?

 1. Razumevanje makronutricijenasa i njihove uloge, kvalitet u zavisnosti od porekla ugljenih hidrata, masti i belančevina – makronutricijensi iz bijnih ili životinjskih izvora.
 2. Upoznavanje sa alternativnim izvorima i zamenama za makronutrijense, proteinskim preparatima, preparatima na bazi meda i zaslađivačima, kao i upoznavanje sa najnovijim naučnim nalazima o efektima ovih proizvoda na zdravlje.
 3. Analiza alternativnih dijeta kroz studije slučaja koje se fokusiraju na eliminaciju ili prekomeran unos određenih hranljivih materija, kao što su niskougljenohidratne, visokoproteinske i keto dijete.
 4. Razvoj kritičkog razmišljanja o aktuelnim nutricionističkim trendovima sa ciljem da se učesnici osposobe da tumače nutritivne deklaracije i donose informisane odluke o dijetetskim režimima i preporukama.
Podizanje svesti među zdravstvenim radnicima o važnosti ishrane u prevenciji brojnih bolesti, ističući njihovu ulogu kao autoriteta i izvora informacija za pacijente.

Koja znanja će steći učesnici?

 1. Znanje o funkciji, izvorima i ulozi proteina, ugljenih hidrata i masti u ishrani, razumevanje nutritivnih razlika između hranljivih materija biljnog i životinjskog porekla.
 2. Svest o alternativnim izvorima makronutricijenasa na tržištu i znanje o njihovim nutritivnim karakteristikama.
 3. Poznavanje različitih dijeta koje preporučuju prekomerni unos ili isključivanje pojedinih makronutricijenasa, razumevanje praktičnih implikacija navedenog kroz analize studija slučaja,
 4. Razumevanje nutritivnih deklaracija na pakovanjima hrane, uključujući informacije kao što su kalorijska vrednost, sadržaj makro i mikronutricijenasa, i prisustvo aditiva.
Učesnici, zaposleni u zdravstvenim ustanovama, dobiće znanja o ishrani koja treba da prenesu svojim pacijentima, podstičući kod njih promene životnih navika u cilju smanjenja rizika od bolesti povezanih sa ishranom.

Koje veštine će steći učesnici?

 1. Učesnici će biti podstaknuti na razvoj kritičkog mišljenja o aktuelnim trendovima u ishrani, uključujući popularne dijete i savete o ishrani.
 2. Učesnici će biti obučeni za upotrebu besplatnih alata veštačke inteligencije za pregled naučnih istraživanja i novih saznanja iz oblasti nutricionizma.
 3. Kroz predavanja, studije slučaja i interaktivnu sesiju, učesnici će naučiti da primene teorijsko znanje i preporuče izbalansirani plan ishrane, uzimajući u obzir potrebe pojedinca.
 4. Učesnici će biti osposobljeni za precizno tumačenje i analizu nutritivnih deklaracija, što omogućava donošenje informisanih odluka o ishrani.
Učesnici seminara će razviti kritičke veštine potrebne za razlikovanje kvalitetnih od manje kvalitetnih naučnih studija, uzimajući u obzir metodologiju, izvore, finansiranje i zaključke istraživanja u oblasti nutricionizma.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.

IAO akreditacija

Ovaj kurs je međunarodno akreditovan od strane International Accreditation Organization (IAO). LINK akreditacije.