Ishrana i suplementacija sportista

Datum

26. maj 2024.

Broj časova

6 časova

Cena seminara

70 EUR + PDVSeminar je akreditovala Stomatološka komora i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.
Seminar nosi 4 poena za učesnike.

Opis kursa

Stručni seminar “Ishrana i suplementacija sportista” predstavlja jednodnevni obrazovni seminar posvećen usavršavanju znanja i veština u oblasti sportske ishrane. Cilj seminara je da omogući sportskim profesionalcima, trenerima, dijetetičarima i studentima, ali i zainteresovanoj široj populaciji, da steknu duboko razumevanje o značaju ishrane u sportskim aktivnostima i kako ona utiče na performanse sportista. U trajanju od nekoliko sati, seminar će obuhvatiti širok spektar tema, od prilagođavanja ishrane različitim sportskim disciplinama, preko hidratacije i suplementacije, do alternativnih dijetetskih režima.

Prvi segment seminara fokusira se na razumevanje specifičnih nutritivnih potreba učesnika u različitim vrstama sportova. Polaznici će naučiti kako različite discipline zahtevaju različite nutritivne pristupe, bilo da se radi o sportovima snage, izdržljivosti ili sportovima koji zahtevaju kontrolu telesne mase. Biće predstavljeni načini na koje se ishrana može prilagoditi da zadovolji energetske potrebe, uz optimalan unos makro i mikronutrijenata.

Drugi deo seminara usmeren je na strategije ishrane za pripremu pred takmičenje. Ovde će učesnici steći znanja o tome kako pravilno balansirati unos hranljivih materija u različitim fazama pripreme sportista – od treninga do samog dana takmičenja. Biće istraženo kako ishrana može unaprediti sportsku izvedbu, ali i ubrzati oporavak nakon napornih treninga i takmičenja.

Treći segment seminara posvećen je hidrataciji u sportu. Ovo područje je od vitalnog značaja za očuvanje zdravlja i optimalnih performansi sportista. Učesnici će naučiti kako da identifikuju znake dehidracije i kako da primene strategije za efikasno održavanje hidratacije, uključujući i izbor i upotrebu različitih sredstava za hidrataciju.

Četvrti deo seminara bavi se upotrebom suplemenata i prevencijom zloupotrebe steroida i dopinga. Učesnici će se upoznati sa naučno zasnovanim informacijama o suplementima, njihovim potencijalnim prednostima i rizicima, kao i sa etičkim i zdravstvenim implikacijama zloupotrebe steroida i dopinga u sportu.

Završni segment seminara istražuje alternativne dijetetske režime u sportu, kao što su vegetarijanska, veganska ili keto dijeta. Analiziraće se kako ovi režimi ishrane mogu uticati na performanse sportista, uzimajući u obzir naučne osnove i praktične aspekte primene ovih dijeta.

Kroz interaktivne radionice, predavanja i studije slučaja, učesnici će steći praktične veštine za primenu stečenog znanja. Seminar “Ishrana i suplementacija sportista” nudi priliku za profesionalni razvoj i usavršavanje u jednoj od ključnih oblasti sportske nauke, nudeći učesnicima alate i znanja potrebna za optimizaciju ishrane sportista za najbolje performanse i zdravlje.

Koji su edukativni ciljevi programa?

 1. Razumevanje specifičnih nutritivnih potreba za različite vrste sportova: Ovaj cilj obuhvata edukaciju o tome kako se nutritivne potrebe razlikuju među sportistima koji učestvuju u sportovima izdržljivosti, sportovima snage, i kod onih koji zahtevaju prilagođavanje telesne mase. Učesnici će naučiti kako da prilagode ishranu specifičnim potrebama sportista u zavisnosti od njihove discipline.
 2. Strategije ishrane za pripremu pred takmičenje: Cilj je da se učesnici upoznaju sa optimalnim strategijama ishrane koje pomažu sportistima u pripremi za takmičenja, uključujući kako prilagoditi unos energije, makro i mikronutrijenata u skladu sa fazama treninga i takmičenja.
 3. Primena i značaj hidratacije u sportskoj praksi: Učesnici će steći znanja o važnosti i metodama adekvatne hidratacije u sportu, razumevajući ulogu različitih sredstava za hidrataciju i njihov uticaj na performanse i oporavak sportista.
 4. Upotreba suplemenata i prevencija zloupotrebe steroida i dopinga: Edukacija će obuhvatiti upotrebu suplemenata u sportskoj ishrani, naučno potkrepljene benefite i rizike, kao i prepoznavanje i prevenciju zloupotrebe steroidnih sredstava i dopinga u sportu.
Istraživanje alternativnih režima ishrane u sportu: Cilj je da se učesnici upoznaju sa različitim alternativnim režimima ishrane (kao što su vegetarijanska, veganska, keto dijeta) i njihovim uticajem na performanse sportista, uključujući naučne osnove i praktične primene ovih dijeta u sportskom kontekstu.

Koja znanja će steći učesnici?

 1. Prilagođavanje ishrane različitim sportskim disciplinama: Polaznici seminara će naučiti kako da identifikuju i primene specifične nutritivne protokole prilagođene sportistima iz različitih oblasti, uključujući izdržljivost, snagu i sportove koji zahtevaju kontrolu telesne mase.
 2. Optimalizacija ishrane za maksimalne performanse: Učesnici će savladati tehnike za efikasno planiranje ishrane koja optimizuje energetski unos i nutrijente u skladu sa ciklusima treninga i takmičenja, kako bi se maksimalizovale sportske performanse.
 3. Važnost i primena hidratacije u sportu: Seminar će obuhvatiti metode i strategije za efikasnu hidrataciju sportista, naglašavajući njen značaj za održavanje optimalnih performansi i brz oporavak.
 4. Razumevanje i primena suplemenata uz svest o rizicima: Učesnici će biti obučeni kako da pravilno koriste suplemente u sportskoj ishrani, sa posebnim fokusom na prepoznavanje i izbegavanje potencijalnih rizika, uključujući zloupotrebu steroida i doping.
Procena i implementacija alternativnih dijetetskih režima: Polaznici će steći znanje o različitim alternativnim ishranama, kao što su vegetarijanska, veganska ili keto dijeta, i kako one mogu uticati na performanse sportista, sa osvrtom na naučne osnove i praktičnu primenu.

Koje veštine će steći učesnici?

 1. Prilagođavanje ishrane individualnim potrebama sportista: Učesnici će naučiti kako da analiziraju i prilagode ishranu u skladu sa specifičnim potrebama sportista zasnovanim na njihovoj sportskoj disciplini, nivou aktivnosti i ciljevima.
 2. Planiranje i implementacija ishrane za optimalne sportske performanse: Steći će veštine potrebne za kreiranje detaljnih ishranih planova koji uzimaju u obzir različite faze treninga i takmičenja, osiguravajući da sportisti imaju adekvatan unos energije i hranljivih materija.
 3. Efikasna primena strategija hidratacije u sportu: Polaznici će razviti sposobnost da efektivno planiraju i sprovode strategije hidratacije koje će pomoći u održavanju performansi sportista i njihovom brzom oporavku.
 4. Kritička procena i primena suplemenata u sportskoj ishrani: Učesnici će naučiti kako da kritički procenjuju različite suplemente, prepoznaju njihove potencijalne prednosti i rizike, i primene ih na bezbedan i efikasan način u sportskim režimima ishrane.
Primena i evaluacija alternativnih dijetetskih režima u sportu: Steći će veštine potrebne za procenu, izbor i primenu alternativnih ishrana (kao što su vegetarijanska, veganska, keto) u sportu, uzimajući u obzir kako ti režimi mogu uticati na performanse i zdravlje sportista.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.

IAO akreditacija

Ovaj kurs je međunarodno akreditovan od strane International Accreditation Organization (IAO). LINK akreditacije.