Toksini u modernoj ishrani i suplementaciji

Datum

15. jun 2024.

Broj časova

5 časova

Cena seminara

50 EUR + PDVSeminar je akreditovala Stomatološka komora i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.
Seminar nosi 4 poena za učesnike.

Opis kursa

Seminar “Optimizacija masnog statusa kroz ishranu: strategije i praksa” predstavlja ključnu edukativnu platformu za zdravstvene radnike i nutricioniste. Cilj seminara je da pruži sveobuhvatno razumevanje o holesterolu, njegovoj strukturi, funkciji i uticaju na kardiovaskularno zdravlje. Učesnici će biti obučeni da identifikuju i osmisle jelovnik koji će isključivati namirnice koje negativno utiču na masni status, posebno one bogate transmasnim i zasićenim mastima, kao što su prerađena hrana i fast food.

Fokus seminara biće usmeren i na strategije uključivanja zdravih namirnica koje pomažu u regulaciji holesterola, kao što su namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama, vlaknima i drugim nutrijentima koji doprinose smanjenju LDL (lošeg) i podizanju HDL (dobrog) holesterola. Takođe, polaznici će naučiti o uticaju životinjskih masti, uključujući mlečne proizvode, crveno meso i jaja, na masni status, sa naglaskom na različitom uticaju prirodnih i industrijskih transmasnih kiselina na zdravlje i masni status.

Seminar će obuhvatiti i analizu određenih namirnica koje imaju poseban uticaj na regulaciju holesterola, kao i njihovu ulogu i efikasnost u smanjenju nivoa LDL i povećanju nivoa HDL holesterola, zasnovanu na najnovijim naučnim saznanjima. Pored toga, učesnici će dobiti konkretne preporuke za obroke i efikasnost promene načina ishrane u regulaciji holesterola, uključujući i razmatranje uloge i koristi suplemenata u ovom kontekstu.

Kroz ovaj seminar, polaznici će steći ključne veštine i znanja koja su potrebna za efikasno upravljanje i optimizaciju masnog statusa kroz ishranu, što je od suštinskog značaja za unapređenje kardiovaskularnog zdravlja pacijenata. Seminar će takođe osvetliti važnost integrativnog pristupa u tretmanu poremećaja masnog statusa, gde je ishrana ključni faktor u prevenciji i lečenju, posebno ako se uzme u obzir činjenica da lekovi poput statina imaju mnogo neželjenih dejstava, kao i činjenicu da se dešava da upotreba lekova, osim što ima značajna neželjena dejstva nije dovoljno delotvorna za regulisanje nivoa holesterola, zbog čega brojni autoriteti poslednjih godina pozivaju na promenu životnog stila.

Koji su edukativni ciljevi programa?

 1. Osnove o holesterolu: struktura, funkcija i uloga u telu: Kratak uvod o holesterolu, njegovoj prirodi i strukturi, funkciji u telu i mehanizmima kojima se reguliše nivo holesterola, uključujući različite frakcije lipoproteina i njihov uticaj na kardiovaskularno zdravlje.
 2. Strategije koje podrazumevaju isključivanje namirnica koje loše utiču na masni status: Edukacija o namirnicama koje negativno utiču na masni status, uključujući one bogate transmasnim kiselinama i zasićenim mastima.
 3. Strategije uključivanja namirnica koje pomažu u regulaciji holesterola: Ovaj cilj fokusira se na hranu koja može pomoći u smanjenju LDL i podizanju HDL holesterola.
 4. Uloga životinjskih masti i uticaj na holesterol: Razmatranje uticaja životinjskih masti na masni status, uključujući mlečne proizvode, crveno meso i jaja, sa posebnim osvrtom na razlike između transmasnih kiselina prirodnog i industrijskog porekla.
 5. Istraživanje namirnica sa posebnim uticajem na holesterol: Analiza određenih namirnica koje imaju značajan uticaj na regulaciju holesterola, njihove uloge i efikasnosti u smanjenju nivoa LDL i povećanju nivoa HDL holesterola, na osnovu najnovijih naučnih saznanja.
 6. Konkretne preporuke za obroke i efikasnost promene načina ishrane: Pružanje konkretnih preporuka za obroke i analiza naučnih istraživanja koja ispituju efikasnost promene načina ishrane u regulaciji holesterola.
Korisnost suplemenata u regulaciji holesterola: Razmatranje uloge i potencijalne korisnosti određenih suplemenata u regulaciji nivoa holesterola, uključujući analizu naučnih dokaza koji podržavaju njihovu upotrebu kao deo sveobuhvatnog pristupa tretmanu holesterola.

Koja znanja će steći učesnici?

 1. Razumevanje holesterola i lipoproteinskih frakcija: Učesnici će naučiti o strukturi i funkciji holesterola, uključujući detalje o LDL i HDL holesterolu i njihovom uticaju na kardiovaskularno zdravlje.
 2. Strategije za isključivanje namirnica štetnih za masni status iz ishrane: Učesnici će steći znanja za identifikaciju i isključivanje namirnica koje negativno utiču na masni status, posebno onih bogatih transmasnim i zasićenim mastima.
 3. Uvođenje korisnih namirnica za regulaciju holesterola: Učesnici će se fokusirati na namirnice koje pomažu u smanjenju LDL holesterola i podizanju HDL holesterola, sa analizom njihovog doprinosa u regulaciji holesterola.
 4. Razumevanje uloge životinjskih masti u kontekstu holesterola: Učesnici će istražiti kako različite vrste životinjskih masti, uključujući mlečne proizvode, crveno meso i jaja, utiču na nivo holesterola u krvi.
Primena praktičnih preporuka i suplemenata za efikasnu kontrolu holesterola: Učesnici će dobiti konkretne preporuke za obroke i suplemente koji su efikasni u regulaciji holesterola, uz podršku najnovijim naučnim istraživanjima i studijama.

Koje veštine će steći učesnici?

 1. Učesnici će biti sposobni da analiziraju i razumeju različite aspekte holesterola, uključujući LDL i HDL frakcije, i njihov uticaj na kardiovaskularno zdravlje.
 2. Učesnici će se biti osposobljeni da prepoznaju namirnice koje negativno utiču na masni status i formulišu strategije za njihovo isključivanje iz ishrane.
 3. Učesnici će biti osposobljeni da prepoznaju i uključe namirnice koje doprinose smanjenju LDL i podizanju HDL holesterola, unapređujući na taj način masni status i opšte zdravlje.
 4. Učesnici će biti osposobljeni za procenu uticaja različitih vrsta životinjskih masti na masni status i za prilagođavanje ishrane na osnovu ovih saznanja.
Učesnici će razviti veštine potrebne za primenu praktičnih preporuka za obroke i efikasnu upotrebu suplemenata u cilju optimizacije nivoa holesterola, uzimajući u obzir najnovija naučna otkrića i istraživanja u toj oblasti.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.

IAO akreditacija

Ovaj kurs je međunarodno akreditovan od strane International Accreditation Organization (IAO). LINK akreditacije.