Zašto finansije u Win-u?

Centar za usavršavanje Win je specijalizovan za edukaciju iz oblasti finansija. Obuke iz oblasti finansija omogućavaju polaznicima savladavanje materijala iz različitih oblasti finansija i njhovo osposobljavanje za praktičan rad u raznim finansijskim institucijama.
Savremeni ekonomski tokovi, kao i posledice svetske ekonomske krize, primorali su sve učesnike na finansijskim tržištima da menjaju i revidiraju koncepcije poslovanja i prilagode se novonastalim okolnostima. U tom smislu kroz obuke finansija i bankarstva polaznici se upoznaju sa inovacijama i savremenim trendovima u oblasti finansijskih tržišta, berzanskog i bankarskog poslovanja, monetarne i fiskalne ekonomije, korporativnog upravljanja, finansijskog risk menadžmenta.
Na ovaj način polaznici se osposobljavaju da lakše steknu neku od prestižnih domaćih i međunarodnih licenci kao što su licencirani portfolio menadžer, investicioni savetnik, sertifikovani finansijski analitičar, sertifikovani risk menažder, sertifikovani turn-around manager, ovlašćeni nezavisni procenitelj.
Finansije su svetski jezik poslovanja.

Realizacija

Obuke koje će se održati uživo. U zavisnosti od potreba obuke je moguće organizovati u Vašim ili našim prostorijama. Win raspolaže sa učionicama kapaciteta 60 polaznika po grupi.

Obuke koje će se održati on-line upotrebom platformi Microsoft Teams ili Google Meet. Svaki polaznik dobija besplatni pristup navedenim platformama tokom obuke.

Obuka prilagođena željama i potrebama klijenta.