Profil instruktora: Sanja Denčić

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  sdencic@centerwin.com

Pozicija:  Rukovodilac Interne revizije, „Yettel“ d.o.o., Beograd

 

 

Biografija predavača

Sanja Denčić, (ovlašćeni interni revizor, KOR), diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U profesiji interne revizije je oko 20 godina i svoje iskustvo u ovoj profesiji sticala je radeći u finansijskom sektoru i sektoru telekomunikacija. Trenutno je na poziciji Rukovodioca interne revizije u kompaniji Yettel d.o.o. Bila je dugogodišnji aktivni član, a potom i predsednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore u Komori ovlašćenih revizora. U toku svog aktivnog angažmana u Komisiji, bila je i jedan od ispitivača na dva različita predmeta za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor. Sanja je više puta bila predavač na različitim obukama i seminarima za interne revizore u organizaciji Komore ovlašćenih revizora.