Profil instruktora: prof. dr Duško Ranisavljević

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  dranisavljevic@centerwin.com

Pozicija:  Vanredni profesor na Univerzitetu Singidunum na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija, menadžer je poslovnog razvoja kompanije Publik doo Valjevo 

Biografija predavača

Prof. dr Duško Ranisavljević je vanredni profesor na Univerzitetu Singidunum, na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija i menadžer je poslovnog razvoja kompanije Publik doo Valjevo poslednjih pet godina. U bankarskom sektoru je proveo 16 godina (Prva preduzetnička banka, NLB Banka, Marfin banka), od čega deset godina na rukovodećoj poziciji. Finansijskom analitikom, konsaltingom i edukacijom se bavi duži niz godina, napisao je više naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima i udžbenik Finansije za prvu godinu osnovnih akademskih studija. U prethodnim rokovima postigao je visok nivo uspešnosti u pripremi kandidata za ispit 2.7. Finansijski menadžment i kontrola.