Komunikacija i saopštavanje nalaza
i preporuka interne revizije

Početak obuke

USKORO!

Broj časova

7 časova, 1 dan

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

Radionica je namenjena internim revizorima kao i svim drugim zainteresovanim licima koji žele da sagledaju i razumeju proces saopštavanja zaključaka revizorskog angažmana kao i eventualne izazove koji tom prilikom mogu nastati. Radionica je takođe namenjena i studentima kao i svima onima koji žele bliže da se upoznaju sa ulogom i značajem interne revizije u jednom sistemu, posebno u domenu komunikacije nalaza i preporuka interne revizije. 

Ciljevi obuke

Cilj ove radionice je da se kroz prizmu posmatranja procesa komunikacije zaključaka revizorskog angažmana interne revizije, a u skladu sa međunarodnim standardima Interne revizije, predstave i na različite načine sagleda sledeće: 
 
 • Saopštavanje inicijalnih zaključaka revizorskog angažmana;
 • Usaglašavanje nalaza i preporuka interne revizije; 
 • Identifikacija područja gde komunikacija može biti efikasnija i efektivnija kao i razmatranje strategija za unapređenje komunikacije u tom kontekstu. 
 

Realizacija obuke

Radionica je jednodnevna i osmišljena da se realizuje u interaktivnom obliku. To znači da će učesnici radionice moći da učestvuju u praktičnom rešavanju određenih situacija u kojima se mogu naći interni revizori prilikom usaglašavanja nacrta izveštaja i saopštavanja nalaza i preporuka interne revizije kako rukovodiocima organizacione celine gde je vršen predmet revizije tako i najvišem rukovodstvu organizacije gde su interni revizori zaposleni.

Agenda obuke je sledeća:

 • 09,00-09.30 – Prijava učesnika radionice
 • 09,30-11,00 – Uvodni deo i teoretski aspekt
 • 11,00-11,15 – Pauza
 • 11,15 – 13,30 – Praktični rad (Primer 1.)
 • 13,30-14,30 – Pauza za ručak
 • 14,30-16,00 – Praktični rad (Primer 2.)
 • 16,00-16,15 – Pauza
 • 16,15 – 17,00 – Zaključna razmatranja radionice


Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.