Profil instruktora: Jelena Runić

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  jrunic@centerwin.com

Pozicija:  Šef službe interne revizije, „Sava neživotno osiguranje“ ado, Beograd

 

Biografija predavača

Jelena Runić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, master akademske studije je završila na Fakultetu poslovnih studija Univerziteta Singidunum. Radi kao šef Službe interne revizije u Sava neživotnom osiguranju a.d.o. Beograd. Poseduje višegodišnje iskustvo na poslovima interne revizije u osiguravajućim kompanijama. Nosilac je međunarodnih sertifikata izdatih od strane Međunarodnog instituta internih revizora (CIA – Sertifikovan interni revizor, nostrifikovan od strane Komore Ovlašćenih revizora Srbije, i CRMA – Sertifikacija za ocenu upravljanja rizikom). Aktivan je član Udruženja internih revizora Srbije (UIRS) od osnivanja, i kroz volonterski rad u UIRS-u doprinela je razvoju profesije interne revizije u Srbiji. Osim profesionalnih postignuća, Jelena je posvećena mentorstvu i obrazovanju, često deleći svoje znanje i iskustvo sa mlađim generacijama stručnjaka, koje vidi kao nastavak i razvoj dela karijere koji se odnosi na edukacije.