Profil instruktora: prof. dr Zoran Petrović

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  zpetrovic@centerwin.com

Pozicija:  Redovni profesor na Univerzitetu Singidunum, Konsultant IPC za oblast računovodstva i revizije

Biografija predavača

Prof. dr Zoran Petrović je konsultant za više od 2000 subjekata iz oblasti računovodstva i revizije. Ovlašćeni revizor. Ima iskustvo u reviziji finansijskih izveštaja. Uradio više od 100 procena vrednosti kapitala subjekata u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori. Autor je većeg broja udžbenika iz oblasti računovodstva i revizije. Autor je i priručnika za primenu MSFI, kao i priručnika za primenu kontog okvira. Učestvovao u organizaciji pogonskog knjigovodstva većeg broja firmi.