Profil instruktora: prof. dr Nemanja Stanišić

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  nstanisic@centerwin.com

Pozicija:  Zamenik predsednika Univerziteta Singidunum

Biografija predavača

Prof. dr Nemanja Stanišić je redovni profesor i zamenik predsednika na Univerzitetu Singidunum. Oblasti njegove ekspertize su Analiza finansijskih izveštaja, Korporativne finansije i Procena vrednosti kapitala. Koautor je nekoliko udžbenika i nekoliko desetina naučnih radova objavljenih u prestižnim međunarodnim časopisima. Pre započinjanja akademske karijere, šest godina je bio angažovan na poslovima revizije finansijskih izveštaja i procene vrednosti kapitala.