Profil instruktora: Jovana Dedić

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  jdedic@centerwin.com

Pozicija:  Konsultant – urednik u IPC Informativno poslovni centar d.o.o.

Biografija predavača

Jovana Dedić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, master studije je završila na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum i sada je student doktorskih studija na Univerzitetu Singidunum. Radi kao konsultant – urednik u IPC Informativno poslovni centar d.o.o. Beograd. Autor je velikog broja tekstova iz oblasti primene poreskih propisa u Republici Srbiji i koautor Priručnika za primenu jedinstvenog Pravilnika o PDV i Priručnika za primenu Kontnog okvira. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu na poslovima iz oblasti računovodstva, finansija i poreza. Poslednjih deset godina radi kao konsultant i predavač na seminarima i obukama.