Zašto stručno usavršavanje nastavnika u Win-u?

Podržavajući praksu celoživotnog učenja i kontinuiranog usavršavanja nastavnih radnika, Univerzitet Singidunum, centar Win, u paletu svojih aktivnosti, uključio je i PPM – psihološko-pedagoško metodičku obuku.

Realizacija

Obuke koje će se održati uživo. U zavisnosti od potreba obuke je moguće organizovati u Vašim ili našim prostorijama. Win raspolaže sa učionicama kapaciteta 60 polaznika po grupi.

Obuke koje će se održati on-line upotrebom platformi Microsoft Teams ili Google Meet. Svaki polaznik dobija besplatni pristup navedenim platformama tokom obuke.

Obuka prilagođena željama i potrebama klijenta.